Ook aan UGent is het meer dan ooit nodig dat personeel en studenten in actie komen!

Submitted by ACOD UGent on ma, 11/07/2022 - 17:33

De maat is meer dan vol met de talrijke absurde en asociale beslissingen van het universiteitsbestuur. Zo besliste het Bestuurscollege op vrijdag 28 oktober 2022 bijvoorbeeld om de maaltijdprijzen in de resto’s en cafetaria’s voor het UGent-personeel met de helft te verhogen vanaf 1 januari 2023. En dit is lang niet de enige aanval die door het bestuur en door het rectoraal team wordt ingezet op het personeel en de studenten van onze universiteit. Lees meer in dit artikel.

Mocht je dat nog niet gedaan hebben, schrijf je dan alvast in op onze nieuwsbrief via deze link en blijf op de hoogte van de komende acties! (ACOD-leden zijn automatisch ingeschreven)

ACOD kiest voor een sociaal UGent-beleid als prioriteit

Submitted by ACOD UGent on zo, 11/06/2022 - 17:39

Vorig jaar duwde het universiteitsbestuur een streng besparingsplan door: er zou geschrapt worden in een heel aantal ondersteunende diensten, de maaltijdprijzen zouden fors omhoog gaan, en de inschrijvingsgelden voor doctorandi zouden worden verdubbeld. Hoewel de vakorganisaties in de maanden daarop verschillende alternatieve voorstellen deden om te vermijden dat deze besparingen op kap van het personeel er zouden komen, hield het bestuur vast aan haar intenties. Er kwam enkel een toegeving naar de collega’s van de kinderdagverblijven: zij zouden hun job aan de UGent kunnen behouden aan dezelfde voorwaarden.

Er kan geen enkele besparingsmaatregel geschrapt worden …, of toch wel?

Het grote argument voor het bestuur om niets te wijzigen was dat “er geen geld was”. Onlangs besloot de VLIR echter om de overheadpercentages die de UGent op externe middelen kan heffen op te trekken: de UGent zou op die manier jaarlijks tot zo’n 2 miljoen euro extra inkomsten krijgen uit overhead.

Toch wil het universiteitsbestuur niet nadenken over het schrappen van besparingsmaatregelen op personeel, in plaats daarvan besloot de rector om de geplande bijdrage vanuit de kassen aan de bibliotheekkosten te schrappen. Op die fameuze kassen staat immers zo’n 180 miljoen euro geparkeerd, een bedrag dat ook elk jaar sterk toeneemt.

Het idee was om een klein deel van die middelen te gebruiken om de sterk stijgende kosten voor de bibliotheken te betalen. De aanrekening zou gebeuren naar draagkracht van de kas, dwz de grootste kassen – met het meeste financiële buffer - zouden ook het grootste deel van deze kosten dragen. Zo kan ook worden vermeden dat bijvoorbeeld de bestaande tewerkstelling op kassen met beperkte middelen en weinig financiële buffer op die manier in gevaar zou komen.

Dit zou neerkomen op een heffing van minder dan 1% van het globale saldo van al die kassen samen. Het is die maatregel die de rector nu geschrapt wil zien.
Voor ACOD is dit voorstel totaal onaanvaardbaar.

Lees meer hierover in dit artikel.

ACOD UGent roept iedereen op om deel te nemen aan de algemene staking op woensdag 9 november 2022

Submitted by ACOD UGent on wo, 10/19/2022 - 19:25

Na jarenlang onderhandelen, petities indienen, sensibiliseren … zitten de lonen van werknemers nu nog steeds muurvast. Het is tijd om een versnelling hoger te schakelen. Op 9 november houdt het ABVV een interprofessionele staking.

Het ABVV vraagt om de koopkracht van de werknemers te versterken. Van de regering verwachten we concrete maatregelen opdat de gezinnen de energiefactuur kunnen betalen.

Het ABVV eisen ook de vrijheid om weer te onderhandelen over échte loonsverhogingen. Door de loonnormwet – nog verstrengd door de regering-Michel in 2017 – is het voor de vakbonden in de private sector zo goed als onmogelijk om nog over reële loonstijgingen te onderhandelen met de werkgevers. Nochtans houden de werknemers ook in tijden van crisis onze economie draaiende.

Tegelijk is het ook politiek ondenkbaar dat de overheid de lonen van de personeelsleden in de openbare sector - waaronder in het (hoger) onderwijs - in een dergelijke context wel zou verhogen.

De loonnormwet moet dan ook dringend aangepast worden in het voordeel van werknemers. Een imperatieve loonmarge van 0,0% is ON-AAN-VAARD-BAAR.

Tegelijk zien we dat werkgevers de aanval inzetten op de automatische loonindexering. Dat getuigt van een ongezien cynisme, wanneer sommige gezinnen moeten kiezen tussen verwarming of boodschappen. Voor de vakbonden is één ding klaar en duidelijk: aan de index wordt NIET geraakt.

DAAROM KOMT ER EEN INTERPROFESSIONELE STAKING OP WOENSDAG 9 NOVEMBER 2022:

Voor échte loonsverhogingen voor 2023-2024. Weg met de norm van 0%!
Voor het behoud van de automatische loonindexering. Dit is NIET onderhandelbaar!
Voor een blokkering van de energieprijzen, om de inflatie af te remmen!
Voor een belasting op overwinsten om onze energiefactuur te verlagen!

Het is tijd dat de werknemers gehoord worden!

Ook ACOD UGent roept op om massaal deel te nemen aan deze algemene staking. Een stakingsaanzegging wordt ingediend zodat alle personeelsleden die dag het werk kunnen neerleggen en mee hun stem kunnen laten horen ter ondersteuning van de bovenstaande eisen!

Op deze dag zullen ook op verschillende locaties actiemomenten en piketten worden georganiseerd, ook aan UGent. Wij informeren jullie binnenkort over de concrete modaliteiten hiervan.

links-progressief@ugent: "Groen is meer dan groen" (Nadia Naji)

Submitted by ACOD UGent on wo, 10/19/2022 - 10:43

Op vrijdag 28 oktober 2022 geeft Nadia Naji (covoorzitster Groen) een lezing met als titel "Groen is meer dan groen":

"Zeven partijen, vier ideologieën en een waaier aan ideeën van links naar rechts: dat is Vivaldi. Volgens Groen covoorzitster Nadia Naji is een groene partij broodnodig om het progressieve verschil te maken binnen de federale regering. Ze komt toelichten waarom Groen meer is dan groen. De impact van de groene ministers op vlak van klimaat, maatschappelijke rechtvaardigheid en het welzijn van de Belgen komen aanbod. Maar ze werpt ook een kritische blik op de uitdagingen, frustraties en blokkeringen die deel uitmaken van deze bonte coalitie."

Het evenement vindt plaats in de Foyer van VierNulVier Gent (Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23 – 9000 Gent). De lezing start om 12u30 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

Neem deel met ACOD UGent aan de klimaatbetoging – Walk for Your Future in Brussel op zondag 23 oktober

Submitted by ACOD UGent on wo, 10/19/2022 - 09:47
ACOD UGent neemt op 23 oktober deel aan de klimaatbetoging in Brussel. Leden van ACOD kunnen een gratis treinticket bekomen om naar de betoging te gaan. Wij roepen onze leden aan de UGent op om met ons mee te gaan. Lees meer hierover in dit artikel.

Neem samen met ACOD UGent deel aan de nationale betoging voor meer loon op maandag 20 juni 2022

Submitted by ACOD UGent on ma, 06/13/2022 - 17:39

Op maandag 20 juni organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront een Nationale Betoging in Brussel. De centrale eis van deze nationale manifestatie is meer loon. De energiekosten en de prijzen in de supermarkten kennen een ongeziene stijging. De loonindexering volstaat niet om deze stijgende leefkost volledig op te vangen. Tegelijkertijd zijn er heel wat bedrijven die - zelfs tijdens corona - torenhoge winstcijfers behaalden. Op de pamfletten en affiches onderaan dit artikel vind je meer informatie en cijfermateriaal om dit alles te staven.

Ook de UGent-personeelsleden zien hun maandelijkse leefkosten sterk stijgen, en ook aan onze universiteit is er al sinds 2007 geen algemene verhoging van de loonbarema's meer geweest. Tegelijk is de werkdruk de voorbije jaren steeds verder toegenomen, onder andere doordat de Vlaamse overheid de decretaal vastgelegde regels voor de stijging van de financiering van het hoger onderwijs systematisch niet nakomt.

ACOD UGent roept dan ook alle UGent-personeelsleden op om mee te komen manifesteren in Brussel op maandag 20 juni 2022!

Je kan alle praktische afspraken rond deze nationale manifestatie terugvinden verderop in dit artikel.

ACOD UGent roept op tot deelname aan de nationale actiedag van de openbare diensten op dinsdag 31 mei 2022

Submitted by ACOD UGent on ma, 05/30/2022 - 17:57

Op dinsdag 31 mei 2022 vindt een nationale actiedag plaats van het gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD - FCSOD - VSOA.

Ook ACOD UGent onderschrijft de eisen van deze actiedag, die ook alle personeelsleden van UGent rechtstreeks raken:

 • Meer koopkracht
 • Waardige pensioenen
 • Voldoende personeel en middelen voor sterke openbare diensten
 • Bescherming van de syndicale vrijheden

In dit artikel lees je meer over deze eisen, en over de stakingsaanzegging en over de actiemomenten naar aanleiding van deze nationale actiedag.

ACOD belastingservice 2022

Submitted by ACOD UGent on di, 04/26/2022 - 14:05

UPDATE 14/06/2022

Ook dit jaar biedt ACOD opnieuw hulp aan haar leden bij het invullen van de belastingbrief. Je kan hiervoor langskomen in het ACOD gebouw in de Bagattenstraat 158 in Gent, en dit op de volgende dagen en uren:

 • maandag 13 juni 2022: 8u30-12u en 13u-16u
 • UPDATE: maandag 20 juni 2022: 8u30-12u en 13u-16u (dit invulmoment werd geschrapt wegens de nationale manifestatie die doorgaat op diezelfde datum)
 • maandag 27 juni 2022: 8u30-12u en 13u-16u

Je hoeft geen afspraak te maken, maar kan gewoon langskomen op een van deze dagen.

Vergeet zeker niet volgende documenten mee te brengen:

 • identiteitskaart + pincode (desgevallend van beide belastingplichtigen!)
 • belastingbrief van vorig jaar
 • fiscale attesten
 • documenten ivm hypothecaire leningen
 • energiebesparingsattesten

UGent-panelgesprek rond "Labour Solidarities and the Question of Anticolonial Struggle in Palestine"

Submitted by ACOD UGent on vr, 03/25/2022 - 14:21

Op woensdagavond 11 mei 2022 vindt een panelgesprek plaats aan de UGent rond "Labour Solidarities and the Question of Anticolonial Struggle in Palestine", als onderdeel van een inter-universitaire 'Palestine Caravan' lecture series on "Decolonizing Palestine: Conversations after the Unity Intifada', samen met VUB, ULB, UGent, UA en KULeuven.

Er zijn vier gasten: Rafeef Ziadeh (SOAS), Adam Haniyeh (Exeter), Manal Shqair (Stop The Wall) and Koen Vanbrabandt (Algemene Centrale, ABVV). Fayrouz Yusfi gaat het panel gesprek modereren.

De lezing gaat door op 11 mei, om 17.30 in Auditorium D, Campus: Campus UFO.

In bijlage kan je het volledige programma terugvinden van deze lecture series.

Uitbetaling syndicale premie 2021

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/21/2022 - 15:00

(Read this article in English)

Op donderdag 17 maart 2022 bezorgde de Universiteit Gent het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2021 aan iedereen die in de loop van 2021 voor de UGent heeft gewerkt. Zoals ieder jaar dien je als ACOD-lid dit formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen.

In dit artikel kan je meer info terugvinden over hoe je als lid van ACOD dit formulier afgedrukt, ingevuld en ondertekend aan ons kan terugbezorgen om zo de syndicale premie voor het referentiejaar 2021 te ontvangen.

Belangrijke informatie voor UGent-onderzoekers met een FWO aspirantenmandaat of een FWO postdoctoraal mandaat:
Als u aan UGent bent tewerkgesteld als onderzoeker met een aspirantenmandaat of postdoctoraal mandaat van het FWO, dan zal u geen aanvraagformulier hebben ontvangen.
Bent u lid van ACOD en bevindt u zich in deze situatie, stuur ons zo spoedig mogelijk een mail naar ACOD@UGent.be. Vermeld in deze mail dat u een FWO aspirantenmandaat of FWO postdoctoraal mandaat heeft en geen aanvraagformulier syndicale premie heeft ontvangen. Vermeld eveneens uw naam, rijksregisternummer en bankrekeningnummer. We doen daarna het nodige opdat u alsnog een premie ontvangt.