ACOD UGent roept iedereen op om deel te nemen aan de algemene staking van de openbare diensten op vrijdag 10 maart 2023

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/06/2023 - 09:14

Van maandag 6 tot vrijdag 10 maart 2023 vindt een actieweek plaats van de openbare diensten. Op vrijdag 10 maart 2023 wordt deze actieweek afgesloten met een algemene staking van alle openbare diensten.

Onderaan dit artikel kan je het pamflet terugvinden met de algemene syndicale eisen voor de openbare sector.

Het belang van de verschillende openbare diensten wordt geïllustreerd in onderstaand actiefilmpje.

Ook aan UGent blijft syndicale actie meer dan ooit nodig!

Aan UGent blijven er talrijke dossiers lopende met een ernstige impact op het personeel:

  • de herhaaldelijke pogingen om besparingen door te voeren op kap van het personeel onder het mom van een "kerntakendebat", en waarbij de personeelsleden van de faculteiten en directies tegen elkaar worden opgezet door het bestuur
  • de verhoging van de maaltijdprijzen voor personeel en de sluipende afbraak van de Maaltijdvoorzieningen aan UGent (zie ook dit artikel)
  • de wens van het bestuur om terug te komen op de onderhandelingen uit 2016 waar werd afgesproken dat de premie voor de verderzetting van de UGent-hospitalisatieverzekering na pensionering op hetzelfde niveau blijft als de premie voor de UGent-personeelsleden (dit laten vallen zou leiden tot een premiekost maal drie tot zelfs maal vijf voor de gepensioneerde collega's!)
  • een voorstel van het bestuur tot uitholling van de bestaande functieclassificatie van het ATP, en van de mogelijkheid om een functieherclassificatie aan te vragen
  • de plannen tot herclustering van de centrale administratie, waar momenteel vooral veel onduidelijkheid over is met ongerustheid bij het personeel tot gevolg
  • de dreigende afschaffing van de huisbewaarders aan UGent, waarbij alle betrokken collega's hun huidige woonst aan UGent op relatief korte termijn zouden dreigen te verliezen
  • de blijvende onzekerheid over de verdere organisatie van de kinderopvang aan UGent, en het ontbreken van de nodige beslissingen van het bestuur om een blijvende goede werking van de kinderopvang te garanderen
  • ...

Daarnaast blijft de Vlaamse overheid nog steeds in gebreke en ontvangen de universiteiten nog altijd niet de financiering die nochtans decretaal was voorzien, en die noodzakelijk is om alle verwachte taken op een kwaliteitsvolle manier te kunnen uitvoeren.

De algemene staking van vrijdag 10 maart 2023 is dan ook het moment om samen onze stem te laten horen: wij zeggen NEEN tegen de asociale afbraakmaatregelen van het UGent-bestuur! Wij willen een sociale universiteit waar echt wordt geluisterd naar de UGent-ers in plaats van hen tegen elkaar op te zetten. Daarnaast moet de overheid haar verantwoordelijkheid opnemen en eindelijk de financiering toekennen waar het hoger onderwijs recht op heeft!

Praktisch

Wie deelneemt aan de algemene staking van vrijdag 10 maart 2023 gaat op deze dag niet naar het werk. Je bent dan gewettigd afwezig. De werkgever zal wel het loon voor die dag afhouden van je maandloon.
Als je bent aangesloten bij ACOD, dan ontvang je in dat geval een stakingsvergoeding voor die dag. Om deze stakingsvergoeding te ontvangen dien je ons je loonbrief van de maand maart te bezorgen waarop UGent de loonafhouding wegens staking zal hebben vermeld.
Als je bij ACVOD of VSOA bent aangesloten, neem je best contact op met je vakbond om te weten wat voor jou de praktische afspraken zijn voor 10 maart 2023.

We hopen jullie allen zo talrijk mogelijk te mogen verwelkomen op ons piket aan het rectoraat vrijdagmorgen 10/3 vanaf 7u! (ontbijtkoeken worden voorzien)