Programma ACOD voor rectorverkiezingen 2021: antwoord van de kandidaten - Thema: De toekomst van het personeelsbeleid aan de UGent: statutarisering, insourcing, en telewerkvergoeding

Submitted by ACOD UGent on wo, 04/28/2021 - 12:26

Ondertussen zijn we toe aan het derde deel uit onze reeks naar aanleiding van de rectorverkiezingen. (Via deze links kan je deel 1 en deel 2 nog eens nalezen.)

Dit keer behandelen we de drie laatste puntjes uit het hoofdstuk personeelsbeleid, met drie actuele dossiers: de statutarisering, insourcing en de discussie rond een telewerkvergoeding.

Reactie van rector en vicerector op de vragen van de vakorganisaties nav de besparingsdiscussie aan UGent

Submitted by ACOD UGent on di, 04/27/2021 - 09:38

Op maandag 29 maart stuurden de vakorganisaties gezamenlijk een bericht naar alle UGent-personeelsleden: Besparingen aan de UGent: realiteit of fictie? - Savings at Ghent University: fact or fiction?

De tekst van deze mail kan je terugvinden via deze link.

Naar aanleiding van het personeelsonderhandelingscomité van donderdag 22 april herhaalden de vakorganisaties de vragen die wij in deze mail hadden gesteld. Rector en vicerector bezorgden ons hun antwoorden, die je integraal kan terugvinden in dit artikel.

We onthouden hieruit vooral dat personeelsbesparingen op dit moment niet aan de orde zijn. Wat betreft het aangekondigde kerntakendebat: vanzelfsprekend zal ACOD dit van zeer nabij opvolgen.

Er zijn zeker verbeteringen mogelijk aan de organisatie van UGent (zie onder meer ons programma voor de rectorverkiezingen 2021).
Dat bepaalde taken of opdrachten die minder zinvol blijken niet meer zouden worden opgenomen, kan de nodige tijd en mogelijkheden vrijmaken om de bestaande hoge werkdruk op vele plaatsen te verlichten, en in te zetten op andere nieuwe zinvolle taken of verdere verbeteringen aan bestaande opdrachten.

ACOD zal echter in geen geval toelaten dat een dergelijk debat zou leiden tot een uitbesteding van structurele taken, of een uitholling van de arbeidsvoorwaarden van diegenen die deze taken uitvoeren aan UGent.

Neem ook deel aan het grootschalig onderzoek over werkbaar werk en arbeidsbeleving in het Vlaamse onderwijs

Submitted by ACOD UGent on di, 04/27/2021 - 08:37

De KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel en Odisee Hogeschool slaan de handen in elkaar en voeren een grootschalig onderzoek uit over werkbaar werk en arbeidsbeleving in het Vlaamse onderwijs, in samenwerking met het ACOD Onderwijs. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe u uw job ervaart, wat er goed loopt en wat er nog verbeterd kan worden. Deze bevindingen zullen dan samengebracht worden, zodat er gerichte voorstellen kunnen worden geformuleerd aan beleidsmakers.

De integrale tekst van de oproep, samen met de link naar de online bevraging, kan u terugvinden in dit artikel.

ACOD UGent nodigt al haar leden uit om mee deze bevraging in te vullen en zo aan te geven naar het beleid wat er goed gaat en wat er beter kan!

Aarzel ook niet om deze bevraging verder te verspreiden onder uw collega's! Om dit onderzoek te laten slagen is een groot aantal deelnemers nodig.

ACOD herhaalt haar standpunt rond de invoering van een telewerkvergoeding aan UGent

Submitted by ACOD UGent on vr, 04/23/2021 - 10:43

Recent laaide binnen bestuurskringen de discussie rond een telewerkvergoeding en de vergoeding van kosten voor telewerk opnieuw op. We kregen ook weer heel wat vragen over ons standpunt, dat we hierbij graag nog eens herhalen.

Voor ons is het duidelijk: de kosten die mensen maken om hun werk te doen moeten vergoed worden door de UGent. Dit gaat zowel om onkosten voor bureaumateriaal, een headset om op een professionele manier les te kunnen geven, een apart toetsenbord of scherm om ook thuis ergonomisch te kunnen werken,... De terugbetaling van die kosten is aan de UGent vaak een probleem, en is administratief te zwaar. Er moet meer duidelijkheid komen over welke kosten vlot kunnen terugbetaald worden, en welke kosten deel zullen uitmaken van een forfaitaire telewerkvergoeding.

Daarnaast mogen we de collega’s niet vergeten die omwille van de inhoud van hun functie niet kunnen telewerken. We vragen ook voor hen een tegemoetkoming, bijvoorbeeld in de vorm van extra verlofdagen. Zo krijgen ook zij de kans om de combinatie werk en privéleven makkelijker te maken.

Tenslotte is er recent een debat ontstaan over het toekennen van een éénmalige vergoeding voor de afgelopen Corona-periode. Wij menen dat deze er inderdaad moet komen. Enerzijds moet deze vergoeding de extra kosten dekken die personeelsleden tijdens de periode van verplicht telewerk gemaakt hebben, anderzijds willen we dat er ook een tegemoetkoming komt voor diegenen die tijdens de coronaperiode toch op post moesten blijven in de gebouwen van de UGent.

We vragen dus:

  • Een voldoende hoge forfaitaire telewerkvergoeding voor iedereen die telewerkt
  • Het vlotter en effectiever terugbetalen van kosten voor bureaumateriaal dat gebruikt wordt voor het telewerk
  • Een vlottere procedure voor terugbetaling en minder administratieve overlast
  • Een compensatie voor die collega's die niet minstens twee dagen per week kunnen of mogen telewerken (bvb. een extra halve dag verlof per maand, zoals aan de VUB)
  • Een eenmalige tegemoetkoming voor alle personeelsleden voor de voorbije periode: zowel voor telewerkers als voor diegenen die on campus moesten blijven werken

Programma ACOD voor rectorverkiezingen 2021: antwoord van de kandidaten - Thema: Structuur en organisatie van de Universiteit Gent

Submitted by ACOD UGent on wo, 04/21/2021 - 11:14

Een goede week geleden publiceerden we vanuit ACOD ons eigen programma naar aanleiding van de rectorverkiezingen. We lieten daarbij weten dat we de komende weken de verschillende onderdelen van dat programma één voor één zouden publiceren, om het debat te stimuleren.

We maakten ons programma intussen ook over aan het enige kandidatenduo: rector Rik Van de Walle en vicerector Mieke Van Herreweghe. Zij stuurden ons intussen ook een reactie toe, die je integraal kan terugvinden in bijlage bij dit artikel.

Verder gaan we in dit artikel wat dieper in op de reactie van de kandidaten op een eerste thema uit het programma: Structuur en organisatie van de Universiteit Gent.

Programma ACOD voor rectorverkiezingen 2021

Submitted by ACOD UGent on di, 04/06/2021 - 15:57

In 2021 worden aan UGent verkiezingen georganiseerd om te bepalen wie het mandaat krijgt van de studenten en personeelsleden om als rector en vicerector onze universiteit te leiden gedurende de komende vier jaar.

Ongetwijfeld zullen kandidaten voor deze ambten een programma uitwerken waarmee hij of zij naar de verkiezingen trekt. Ook ACOD heeft net als vorige keer een programma uitgedacht met werkpunten die in de komende ambtstermijn zouden moeten worden aangepakt. Je kan dit programma terugvinden in bijlage bij dit artikel.

Submitting your application to receive the trade union premium for 2020

Submitted by ACOD UGent on wo, 03/31/2021 - 16:42

On Monday March 29th 2021 Ghent University has sent the application form for the trade union premium 2020 to everyone who has been employed by UGent in the course of 2020. As every year each ACOD member should complete and submit the application form in order to receive the premium.

In this article you can read more information on how you (being a member of ACOD) can submit this form correctly to receive the trade union premium for 2020.

Important information for UGent-researchers with an individual FWO scholarship ("aspirantenmandaat") or an individual FWO postdoctoral mandate:
If you are working as a researcher at UGent with an individual FWO scholarship ("aspirantenmandaat") or an individual FWO postdoctoral mandate you will not have received an application form for the trade union premium.
Are you a member of ACOD and are you in this situation? Please e-mail us as soon as possible at ACOD@UGent.be. Please mention in this e-mail that you have an individual FWO scholarship ("aspirantenmandaat") or an individual FWO postdoctoral mandate and that you did not receive the application form for the trade union premium. Please also mention your name, national registry number and bank account number. We will then take the necessary steps so you still receive a premium.

Uitbetaling syndicale premie 2020

Submitted by ACOD UGent on wo, 03/31/2021 - 15:30

(Read this article in English)

Op maandag 29 maart 2021 bezorgde de Universiteit Gent het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2020 aan iedereen die in de loop van 2020 voor de UGent heeft gewerkt. Zoals ieder jaar dien je als ACOD-lid dit formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen.

In dit artikel kan je meer info terugvinden over hoe je als lid van ACOD dit formulier afgedrukt, ingevuld en ondertekend aan ons kan terugbezorgen om zo de syndicale premie voor het referentiejaar 2020 te ontvangen.

Belangrijke informatie voor UGent-onderzoekers met een FWO aspirantenmandaat of een FWO postdoctoraal mandaat:
Als u aan UGent bent tewerkgesteld als onderzoeker met een aspirantenmandaat of postdoctoraal mandaat van het FWO, dan zal u geen aanvraagformulier hebben ontvangen.
Bent u lid van ACOD en bevindt u zich in deze situatie, stuur ons zo spoedig mogelijk een mail naar ACOD@UGent.be. Vermeld in deze mail dat u een FWO aspirantenmandaat of FWO postdoctoraal mandaat heeft en geen aanvraagformulier syndicale premie heeft ontvangen. Vermeld eveneens uw naam, rijksregisternummer en bankrekeningnummer. We doen daarna het nodige opdat u alsnog een premie ontvangt.

Besparingen aan de UGent: realiteit of fictie?

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/29/2021 - 17:58

(Read this article in English)

Er is al een tijdje sprake van in de Raad van Bestuur, in de directies van de centrale diensten, in de faculteitsraden en vakgroepvergaderingen. Er zouden besparingen nodig zijn aan UGent, vooral op personeel.

Deze retoriek over zogenaamd ‘onvermijdelijke besparingen’ zorgt voor paniek binnen de faculteiten en vakgroepen. Nu al maakt men plannen om professoren en ATP-ers die op pensioen gaan niet te vervangen en AAP-mandaten af te schaffen.

Als vakbonden ACOD, ACV en VSOA betreuren we dat er op deze manier paniek wordt gezaaid door een besparingsdiscussie die volgens ons voorbarig is, en zeer onnauwkeurig wordt gevoerd. Bovendien zorgt deze onredelijke focus op “besparingen” dat alle inhoudelijke debatten erdoor bepaald worden: zodra er middelen nodig zijn, lijken vele noodzakelijke beslissingen onmogelijk te worden. Zo werd de noodzakelijke invoering van een telewerkvergoeding al enkele keren uitgesteld.

We hebben heel wat argumenten om aan te nemen dat een zware besparingsronde, zeker op personeel, vandaag niet aan de orde is. Lees meer hierover in dit artikel.