Opstart sociaal overleg over besparingen, vakbonden schorten actieplan voorlopig op

Submitted by ACOD UGent on do, 03/10/2022 - 19:36

(Click here for the English version)

De voorbije maanden was er binnen de UGent heel wat onvrede over het besparingsplan dat de Raad van Bestuur op 11 januari 2022 aankondigde. De vakorganisaties aan de UGent organiseerden een aantal acties tegen deze plannen, onder meer een betoging waarbij een 800-tal personeelsleden op straat kwamen tegen de besparingen. De vakbonden herhaalden na deze actie hun vraag om sociaal overleg op te starten over mogelijke alternatieven op dit besparingsplan.

We vroegen de rector om deze vraag te agenderen als eerste agendapunt op het geplande PersoneelsOnderhandelingsComité van 10 maart 2022. De rector heeft tijdens deze vergadering een voorstel gedaan om dit sociaal overleg effectief op te starten. De komende twee maanden wordt een intensief onderhandelingstraject opgestart dat hopelijk moet leiden tot een globaal sociaal akkoord. In tussentijd zal het bestuur haar hervormingsplannen pauzeren, om zo het overleg alle kansen te geven. De bedoeling is om in mei 2022 te komen tot een formeel akkoord, dat dan kan worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

De vakorganisaties aan de UGent zijn tevreden dat op deze manier wordt gekozen voor constructief overleg. We zijn er van overtuigd dat er voldoende sociale alternatieven bestaan, zodat besparingen ten koste van het personeel niet nodig zijn. We zullen die voorstellen in het komende sociaal overleg verder uitwerken, en hopen dan ook dat dit tot resultaat kan leiden. Om dit overleg alle kansen te geven, schorten wij de lopende acties op. De geplande actie op 18 maart (Dies Natalis) wordt daarmee geannuleerd, en we zetten de lopende stakingsaanzegging ook on hold.

We danken alle personeelsleden die samen met ons actie voerden voor een sociaal alternatief op het huidige plan. We zijn er van overtuigd dat deze opening er ook dankzij jullie is gekomen. We zullen de komende weken hard werken om dit alternatief in het sociaal overleg rond te krijgen.