Raad van bestuur keurt werkwijze en tijdspad voor statutarisering goed

Submitted by ACOD UGent on vr, 03/12/2021 - 16:07

UPDATE: de presentatie die werd gegeven tijdens onze online infosessie op vrijdagmiddag 26 maart 2021 kan je terugvinden in bijlage onderaan dit artikel.

Vandaag vrijdag 12 maart 2021 heeft de raad van bestuur de aanpak en het tijdspad goedgekeurd voor de ‘statutarisering’ (ook wel ‘overheveling’ genoemd) van een groot aantal structurele ATP-functies aan UGent die momenteel nog contractueel worden ingevuld. Dat betekent dat in de loop van de komende maanden een groot aantal contractuele ATP-leden de mogelijkheid zullen krijgen om statutair te worden, op voorwaarde dat zij voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid hiervoor heeft vastgelegd.

Deze beslissing komt er na onderhandelingen op het POC van donderdag 25 februari 2021, waarbij ACOD een protocol van akkoord gaf. De voorwaarden die we daarbij stelden, en de antwoorden van het bestuur daarop, maakten we al eerder bekend op onze website. ACOD legde de eis om maximaal in te zetten op statutaire vaste benoeming destijds op tafel als een van de eisen van onze campagne “UGent Fight for 14€” die in 2019 van start ging. Dankzij de aanhoudende inzet en druk van alle UGent-ers die deze campagne mee met ons hebben ondersteund wordt de statutarisering nu een feit.

Deze statutarisering is een belangrijke stap vooruit. Voor de personeelsleden die statutair worden betekent dit dat zij betere arbeidsvoorwaarden krijgen. Daarnaast is dit voor de UGent een belangrijke besparing, omdat de totale loonkost voor statutaire medewerkers aanzienlijk lager is dan voor contractuele personeelsleden.

De statutarisering komt er in verschillende fasen. Het universiteitsbestuur voorziet begin 2022 de volledige operatie te kunnen afronden.

Deze grote en belangrijke oefening roept ongetwijfeld heel wat vragen op bij vele UGent-collega’s. Ook moeten tijdens de komende weken en maanden een aantal praktische afspraken en begeleidende maatregelen nog verder worden uitgewerkt.

Met ACOD willen we een stand van zaken geven van de huidige informatie over deze overheveling en ingaan op wat er nog verder wordt uitgewerkt. Hiervoor organiseren we een online infosessie op vrijdagmiddag 26 maart 2021 van 12u tot 13u30.

Deze infosessie staat open voor alle geïnteresseerden. Graag willen we wel vragen om je deelname te melden via deze link.

Je zal daarna in de week van 26 maart de online vergaderlink ontvangen.

Op deze vergadering krijg je ook de gelegenheid om vragen te stellen en algemene opmerkingen te formuleren die we dan meenemen bij de verdere besprekingen die nog zullen worden gevoerd met het universiteitsbestuur in verband met de uitvoering en opvolging van deze statutarisering.

Voor concrete individuele vragen rond je eigen dossier willen we evenwel vragen om contact met ons op te nemen via ACOD@UGent.be zodat we deze in een afzonderlijke afspraak met jou kunnen bekijken.