Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte - Register for our newsletter and stay informed

Submitted by ACOD UGent on di, 11/08/2022 - 19:48

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over belangrijk syndicaal UGent-nieuws (o.a. rond personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden, welzijn op het werk, het huidige asociale besparingsbeleid van het universiteitsbestuur, ...), en over toekomstige syndicale acties aan UGent.

Inschrijven op onze nieuwsbrief kan via deze link of door ons een mailtje te sturen naar ACOD@UGent.be
---
Register for our newsletter and stay informed on important UGent trade union news (e.g. on staff policy, labor conditions, wellbeing at work, the current antisocial budget reduction measures by university management, ...), and on future trade union actions at UGent.

You can register for our newsletter through this link or by sending us an e-mail at ACOD@UGent.be

Welzijnsbevraging 2023 “Hoe voel jij je op het werk?”: toch niet zo positief als het lijkt

Submitted by ACOD UGent on ma, 02/26/2024 - 11:49

Als UGent vakorganisaties hebben wij kennis genomen van de communicatie die het universiteitsbestuur op vrijdag 23 februari 2024 heeft uitgestuurd over de resultaten van de welzijnsbevraging uit 2023. 

Vooreerst: wij hebben respect voor het werk dat door UGent-collega’s in deze tekst werd gestoken. We begrijpen en beamen dat het belangrijk is dat er in deze communicatie aandacht gaat naar die positieve elementen waar UGent-ers sterk op scoren, want die zijn er zeker. Ook komen een aantal belangrijke probleempunten aan bod in de tekst.

Wij delen echter niet de algemene positieve indruk die het bestuur lijkt te hebben over de resultaten van deze bevraging. 

Onze voorlopige conclusies zijn de volgende:

  • De vastgestelde probleempunten blijven dezelfde: een andere aanpak is nodig om eindelijk een effectieve vooruitgang te boeken
  • Er is nood aan meer transparantie over de verschillen in resultaten tussen de groepen deelnemers
  • Het (geanonimiseerde) cijfermateriaal en de daarop gemaakte analyses moeten ter beschikking worden gesteld van de personeelsvertegenwoordigers in het subcomité voor Preventie en Bescherming op het Werk

In dit artikel gaan we dieper in op deze conclusies.

De ACOD-verlofkalender 2024 is beschikbaar!

Submitted by ACOD UGent on wo, 11/15/2023 - 10:56

Ook dit jaar opnieuw bezorgen we je onze traditionele ACOD UGent verlofkalender. Een geplastificeerd exemplaar van de vakantiekalender 2024 wordt met de binnenpost naar al onze leden opgestuurd. Ook de verschillende vakgroepen en diensten krijgen een verlofkalender toegestuurd. De digitale versie kan je hier downloaden.

Lees meer over de verlofregeling 2024 in dit artikel.

Presentatie en stream personeelsvergadering beschikbaar

Submitted by ACOD UGent on di, 10/24/2023 - 11:49

Zoals afgesproken op de gezamenlijke personeelsvergadering van de drie vakorganisaties op donderdagmiddag 19 oktober 2023 is de presentatie terug te vinden in bijlage bij dit artikel.

De stream van het presentatiegedeelte van de personeelsvergadering is toegankelijk via deze link.

Het vragengedeelte van de bijeenkomst werd niet opgenomen om alle aanwezigen de mogelijkheid te geven om vrijuit te spreken.

UGent vakbonden verlaten onderhandelingstafel

Submitted by ACOD UGent on do, 10/12/2023 - 18:54

(Read English version here)

Op donderdagvoormiddag 12 oktober 2023 hebben de drie UGent-vakorganisaties gezamenlijk de onderhandelingstafel verlaten. Lees in dit artikel wat er precies aan de hand is.

Tot slot willen wij jullie langs deze weg alvast ook uitnodigen voor een hybride personeelsvergadering op donderdagmiddag 19 oktober 2023 om 12u. Meer details hierover kan je eveneens terugvinden in dit artikel.

Beleidsplannen Centrale Administratie - geschrapte posities: jouw dringende input is nodig + stand van zaken onderhandelingen besparingen

Submitted by ACOD UGent on vr, 09/15/2023 - 14:53

Na het zomerreces willen we jullie namens de drie vakbonden aan de Universiteit Gent (ACOD, ACV en VSOA) graag op de hoogte brengen van de recente ontwikkelingen in onze lopende onderhandelingen met het bestuur. We vragen ook jouw dringende input over de voorstellen van het bestuur rond geschrapte posities in jullie directie voor het beleidsplan 2024. Tenslotte geven we jullie kort mee wat onze voorstellen zijn rond de nieuwe structuur van de centrale administratie, en vragen we ook daarover graag jouw mening.

Lees meer in dit artikel

Vul zeker ook de universiteitsbrede welzijnsbevraging in, ten laatste op vrijdag 14 juli 2023!

Submitted by ACOD UGent on wo, 07/12/2023 - 08:52

Vijfjaarlijks wordt een universiteitsbrede welzijnsbevraging georganiseerd aan UGent. Via dit onderzoek wordt nagegaan welke tekorten er zijn op het vlak van psychosociaal welzijn aan de UGent. Het is de bedoeling dat deze resultaten vervolgens worden gebruikt om een beleid uit te werken dat deze pijnpunten moet aanpakken, en dat de risico’s op psychosociale belasting moet verminderen voor iedereen die aan de UGent aan het werk is.

Wij roepen al onze leden op om, mocht je dit nog niet hebben gedaan, alsnog een kwartiertje van je tijd vrij te maken om deze enquête in te vullen. Dit kan nog tot en met deze vrijdag 14 juli 2023!

Lees meer over deze welzijnsbevraging in dit artikel.

Raad van Bestuur brengt belangrijke wijzigingen aan in beslissing rond “Blauwdruk Centrale Administratie”

Submitted by ACOD UGent on wo, 07/12/2023 - 08:49

Naast het dossier van de kinderdagverblijven keurde de Raad van Bestuur op vrijdag 7 juli 2023 ook de nota “Blauwdruk Centrale Administratie” goed, waarin een grondige hervorming van de centrale administratie werd uitgetekend. Lees meer hierover in dit artikel.