UGent kent coronapremie toe voor voorbije periode ... maar helaas niet voor iedereen

Submitted by ACOD UGent on ma, 10/25/2021 - 09:34

Op donderdag 21 oktober 2021 werd op het Personeelsonderhandelingscomité (POC) onderhandeld over de toekenning van een coronapremie aan het personeel voor hun inzet tijdens de voorbije moeilijke periode. De inhoud van het voorstel dat werd voorgelegd is terug te vinden in bijlage bij dit artikel.

ACOD staat achter de toekenning van een dergelijk bedrag als tegemoetkoming voor de vele inspanningen van alle UGent-collega's tijdens de coronapandemie, maar heeft ook wel een aantal opmerkingen hierbij. Daarnaast vindt ACOD het evenwel absoluut niet kunnen dat een relatief grote groep collega's deze premie niet zal ontvangen terwijl zij net hetzelfde werk doen ten behoeve van UGent als andere medewerkers die deze premie wel ontvangen.

Lees er meer over in dit artikel.

Beleidsplannen faculteiten en directies bieden geen antwoord op de stijgende werkdruk: ACOD geeft geen akkoord

Submitted by ACOD UGent on za, 10/23/2021 - 17:08

Donderdagochtend 21 oktober 2021 werd in het Personeelsonderhandelingscomité (POC) sociaal overleg gepleegd over de beleidsplannen van faculteiten en directies. ACOD besloot om niet akkoord te gaan met deze beleidsplannen, en ze allemaal af te keuren. Ook de twee andere vakbonden ACV en VSOA volgden ons daarin. Er is dus voor de eerste keer een algemeen protocol van niet-akkoord door de drie vakbonden.

In dit artikel lees je meer over het waarom van dit niet-akkoord.

links-progressief@ugent: Middaglezing van Sammy Mahdi

Submitted by ACOD UGent on ma, 10/04/2021 - 12:30

Op dinsdag 26 oktober 2021 geeft staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi een middaglezing voor links-progressief.

Mijn eerste jaar als staatssecretaris voor asiel en migratie: "Als ik populair wil worden, zou ik beter een crisis uitlokken"

Het evenement vindt plaats in de Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23 – 9000 Gent). De lezing start om 12u30 – einde voorzien rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

ACOD UGent steunt de studentenbezetting van het UFO in solidariteit met de hongerstakers

Submitted by ACOD UGent on di, 07/13/2021 - 15:36

Als socialistische vakbond hebben wij al jaren kritiek op het onmenselijke vluchtelingenbeleid dat steeds absurder wordt. Vandaag is de regering bereid om via een ‘unieke vergunning’ buitenlandse werknemers een job te geven om op die manier het tekort aan arbeidskrachten in de knelpuntberoepen te compenseren. Tezelfdertijd weigert de regering om duidelijke regularisatiecriteria vast te stellen voor de 150.000 mensen die al jaren zonder papieren op Belgisch grondgebied wonen en werken en wiens kinderen hier naar school gaan en ingeburgerd zijn. Aangezien zij illegaal moeten werken krijgen zij een uurloon uitbetaald dat ver beneden het wettelijke minimum ligt. Zij hebben geen recht op ziekteverzekering noch pensioen.

Dit is de uitzichtloze context waarin zo’n 475 mensen zonder papieren reeds op 23 mei besloten om in hongerstaking te gaan en de VUB, ULB en de Begijnhofkerk in Brussel te bezetten. Ook in Gent hebben studenten in solidariteit met de Union des sans papiers pour la Regularisation (USPR) het UFO-gebouw bezet. Zij eisen dat de rector en vice-rector de actie van de USPR ondersteunen en druk zetten om tot een humane en duurzame oplossing te komen voor de hongerstakers en mensen zonder papieren in het algemeen.

Als socialistische vakbond onderschrijven wij deze eis. De universiteit heeft een belangrijke rol te spelen, niet alleen door het algemene debat te voeren over een menselijk vluchtelingenbeleid, maar ook door mee te denken aan concrete oplossingen voor de positie van de hongerstakers en de overheid een humaan kompas aan te bieden.

Tot slot vragen wij als socialistische vakbond aan de progressieve partijen in de meerderheid om druk te zetten en werk te maken voor een snelle afhandeling van de dossiers van de hongerstakers, die immers in levensgevaar verkeren. Samen met de werkgevers eisen wij concreet dat mensen zonder papieren toegang krijgen tot een ‘unieke vergunning’ zodanig dat zij kunnen werken in knelpuntberoepen. Daarenboven ijveren wij voor een menswaardig vluchtelingenbeleid gebaseerd op duidelijke en objectieve criteria voor individuele regularisatie die ook bij wet worden vastgelegd; de oprichting van een onafhankelijke regularisatiecommissie; en controle op de eerbiediging van de mensenrechten, met bijzondere aandacht voor de rechten van kinderen zonder papieren.

(Lees hier ook de analoge oproep van onze ABVV-vakbondskoepel)

Wij roepen het personeel van de UGent ook warm op om hun solidariteit met de hongerstakers te tonen via de fietsmanifestatie van station Gent-Sint-Pieters naar het UFO die deze zaterdag 17 juli 2021 plaatsvindt. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze deze facebookpagina

ACOD reageert op discussie rond tweets rector over Tom Van Grieken, en vraagt de inspanningen om tot een diverse universiteit te komen te versterken

Submitted by ACOD UGent on wo, 06/02/2021 - 17:44

De voorbije dagen was er zowel aan onze universiteit als in de media heel wat ophef rond een twitterdraadje dat onze rector verspreidde naar aanleiding van het optreden van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in De Afspraak. Onze reactie hierop kan je lezen in dit artikel.

ABVV belastingservice 2021

Submitted by ACOD UGent on wo, 06/02/2021 - 17:36

Na de onderbreking in 2020 omwille van de coronacrisis biedt ABVV dit jaar opnieuw hulp aan de leden van ACOD en ABVV bij het invullen van de belastingaangifte via Tax On Web.

De precieze modaliteiten hiervoor zijn terug te vinden op deze webpagina. Op die pagina kan je ook een online afspraak maken voor het invullen van je belastingaangifte via Tax On Web.

Een eerste overwinning voor de campagne voor het schoonmaakpersoneel aan UGent

Submitted by ACOD UGent on vr, 05/21/2021 - 13:57

De voorbije maanden voerden we als vakbond onder meer actie rond betere arbeidsvoorwaarden voor het schoonmaakpersoneel aan de UGent. Samen met de collega’s van de Vrouwenstaking UGent voerden we een campagne waarin we vroegen naar een insourcing van het schoonmaakpersoneel: zo zouden ook zij kunnen genieten van de arbeidsvoorwaarden die aan de UGent een stuk beter zijn dan in de schoonmaaksector. Onder druk van deze campagne besliste de Raad van Bestuur in september 2020 om weliswaar niet te insourcen, maar wel betere arbeidsvoorwaarden te bepleiten in de nieuwe aanbesteding.

Deze ochtend heeft het Bestuurscollege van de UGent beslist tot toekenning van dit nieuwe aanbestedingscontract. Lees meer hierover in dit artikel.

Statement in solidariteit met het Palestijnse volk

Submitted by ACOD UGent on do, 05/20/2021 - 10:55

We kregen als vakbond de vraag om een statement mee te ondertekenen in solidariteit met het Palestijnse volk. Wij denken inderdaad dat het nuttig is dat er rond dit thema een standpunt komt vanuit de UGent-gemeenschap, en waren dan ook bereid dit statement te ondertekenen.

Wij volgen de stelling dat een “neutraliteit” in dit conflict helaas betekent dat de fundamenteel ongelijke krachtsverhoudingen tussen de Israëlische staat en het Palestijnse volk in stand wordt gehouden: er is een wezenlijk verschil tussen het geweld van de bezetter, en het verzet van de onderdrukte. Dit statement mag echter in geen geval gelezen worden als enige vorm van steun voor Hamas.

Als vakbond zijn wij duidelijk: Hamas is een reactionaire organisatie, die een verschrikkelijke track record heeft op het gebied van mensenrechten, de positie van de vrouw of LGTBQI in Palestina, en van geweld tegenover vakbonden en de georganiseerde arbeidersbeweging. Wij denken niet dat deze organisatie een duurzame toekomst biedt voor het Palestijnse volk.
Tegelijk hebben we veel begrip voor de woede en onmacht van de Palestijnse bevolking, die zich verzet tegen een gewelddadige bezetting door de Israëlische staat.

We gaan in grote lijnen akkoord met het statement dat we ondertekenden, maar stellen toch een aantal kanttekeningen bij de oproep naar een boycot.
We moeten hierbij zeer goed opletten dat zo’n boycot ook de Israëlische bevolking niet verder in de handen drijft van haar rechtse regering. Die bevolking kan en moet immers een cruciale rol spelen in het beëindigen van het conflict.

Als vakbond roepen wij dan ook op tot actieve solidariteit tussen de arbeidersbeweging in Israël en in Palestina om dit conflict te stoppen. De vakbondsbeweging in Israël zou standpunt moeten innemen tegen de bezettingspolitiek van de Israëlische staat, en tegen de voortdurende militaire agressie. Ze moet dit koppelen aan een sociaal plan voor de Israëlische bevolking, gebaseerd op vrede en sociale rechtvaardigheid, en daarmee de strijd aanbinden tegen de rechtse Israëlische regering.
Indien ze dat doet, kan ze de hand reiken aan de Palestijnse arbeidersbeweging om samen een duurzame en sociale vrede te bewerkstelligen.

De tekst van het ondertekende statement kunnen jullie terugvinden in dit artikel.

Programma ACOD voor rectorverkiezingen 2021: antwoord van de kandidaten - Thema: Financiering, maatschappelijke rol, strijd tegen discriminatie, duurzaam beleid

Submitted by ACOD UGent on ma, 05/03/2021 - 11:27

In dit artikel gaan we dieper in op het laatste deel van het ACOD-programma voor de rectorverkiezingen: over de financiering van het hoger onderwijs, de maatschappelijke rol van de universiteit, de strijd tegen alle vormen van discriminatie, en de uitbouw van een duurzaam beleid.

Ook deze voorstellen van ACOD legden we voor voor aan het kandidatenduo Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe. In dit artikel citeren we uit hun antwoord.

Wil je hun hele reactie nalezen, kan dat via deze link.

De voorgaande artikels met reeds besproken thema's kan je hier terugvinden: structuur en organisatie, toekomst personeelsbeleid deel 1 en deel 2, en welzijn op het werk.

Programma ACOD voor rectorverkiezingen 2021: antwoord van de kandidaten - Thema: Welzijn op het werk

Submitted by ACOD UGent on vr, 04/30/2021 - 10:40

We zijn intussen aangekomen aan het voorlaatste hoofdstuk van het ACOD-programma voor de rectorverkiezingen: het stuk over welzijn op het werk.

Ook ditmaal legden we de voorstellen van ACOD voor aan het kandidatenduo Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe. In dit artikel citeren we uit dit antwoord.

Wil je hun hele reactie nalezen, kan dat via deze link.

De voorgaande artikels met reeds besproken thema's kan je hier terugvinden: structuur en organisatie, toekomst personeelsbeleid deel 1 en deel 2.