Insourcing schoonmaak: samen blijven we gaan voor gelijke arbeidsvoorwaarden voor het schoonmaakpersoneel aan ugent

Submitted by ACOD UGent on wo, 09/16/2020 - 11:45

Na een marathonvergadering van 9u nam de Raad van Bestuur van de UGent op vrijdag 11 september 2020 een beslissing in het dossier rond de schoonmaak. Voor een voorstel tot insourcing werd geen meerderheid gevonden.
Vanuit het rectoraal team werd een voorstel gedaan waarbij men zou vertrekken van een nieuwe uitbesteding, maar wel op basis van een duidelijk dossier met vergaande sociale voorwaarden, om daarmee zo veel mogelijk de werkcondities aan de UGent te benaderen. Dit voorstel werd wel goedgekeurd.

Als ACOD zijn we in de eerste plaats teleurgesteld dat de insourcing het niet haalde. We blijven er van overtuigd dat dit de beste manier was geweest om de arbeidscondities van het personeel in de schoonmaak te verbeteren. Maar we zullen het rectorale team de kans geven hun tegenvoorstel uit te werken, en het beoordelen op de resultaten.

De eerstvolgende weken zullen we in de eerste plaats terugkeren naar de collega’s van de schoonmaak. We zullen de situatie met hen bespreken, en kijken welke conclusies zij trekken. We menen echter dat er in de private schoonmaaksector geen enkel bedrijf zal zijn dat zal willen werken aan deze voorwaarden, zeker niet zonder een meerprijs die substantieel hoger is dan de kostprijs van insourcing. Als dit ook zou blijken is het van fundamenteel belang dat de gestelde voorwaarden niet opnieuw worden afgezwakt, maar dat insourcing opnieuw wordt overwogen.

We denken daarom dat we ons hier rond moeten blijven organiseren, en dat dit in de eerste plaats in de faculteiten moet gebeuren. We rekenen daarvoor ook op jouw steun. Lees meer hierover in dit artikel.

PERSBERICHT: Draag zorg voor de coronahelden in de schoonmaak: ACOD UGent voert actie aan Raad van Bestuur UGent voor insourcing schoonmaak

Submitted by ACOD UGent on wo, 09/09/2020 - 17:45

Op 11 september 2020 wordt op de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent gediscussieerd over de mogelijke insourcing van de schoonmaakdiensten aan de UGent. Ook ACOD is absolute voorstander van deze insourcing: de poetscollega’s zorgden er ook tijdens de Corona-periode voor dat de UGent-activiteiten op een hygiënische en veilige manier konden plaatsvinden. Insourcing zou voor hen een serieuze verbetering van hun loon-en arbeidsvoorwaarden betekenen.

Om de eis tot insourcing kracht bij te zetten, roept de vakbond op om deel te nemen aan een coronaproof solidariteitsactie aan deze Raad van Bestuur, en wordt meteen ook een campagne voor de insourcing van de schoonmaak gelanceerd in de faculteiten van de UGent. Het Comité van de UGent Vrouwenstaking, die op 9 maart al een succesvolle stakingsactie mee organiseerde rond dezelfde eis, zal mee mobiliseren naar de actie, en ook verschillende andere UGent’ers komen hun solidariteit betuigen.

Lees in dit artikel ons persbericht naar aanleiding van deze actie

Insourcing schoonmaak: geef de collega’s die onze gebouwen schoonmaken een volwaardige UGent-tewerkstelling

Submitted by ACOD UGent on wo, 09/02/2020 - 16:17

Op 11 september 2020 wordt op de Raad van Bestuur gediscussieerd over de mogelijke insourcing van de schoonmaakdiensten aan de UGent. Ook ACOD is absolute voorstander van deze insourcing. Om deze eis kracht bij te zetten, roepen wij op om deel te nemen aan een solidariteitsactie aan deze Raad van Bestuur, en lanceren we een campagne voor de insourcing van de schoonmaak.

Lees meer hierover in dit artikel.

ACOD informeert over het lopende sociaal overleg (POC van 27/08/2020)

Submitted by ACOD UGent on wo, 09/02/2020 - 11:11

Op 27 augustus 2020 vond het eerste PersoneelsOnderhandelingsComité (POC) na de vakantie plaats. Op dit POC kwamen onder meer de nieuwe regeling rond telewerk aan bod, alsook de manier van werken bij de heropstart van de UGent-resto’s en cafetaria’s. Zoals steeds kan je de volledige agenda online terugvinden via deze link.

In dit artikel brengen we verslag uit over deze vergadering. Wil je meer weten over één van deze onderwerpen, of heb je zelf vragen of suggesties, laat het ons weten via acod@ugent.be

Tijdelijke aanpassing vakantieregeling wegens coronacrisis

Submitted by ACOD UGent on di, 07/14/2020 - 11:57

(Update: deze regeling werd in 2021 verlengd. Lees meer hierover via deze link.)

Op vrijdag 10 juli 2020 keurde het bestuurscollege een tijdelijke wijziging goed aan de vakantieregeling voor het UGent-personeel, nadat hierover in de syndicale onderhandelingen een unaniem akkoord was bereikt met de vakorganisaties.

Deze tijdelijke aanpassing is nodig om de gevolgen op te vangen die de coronacrisis heeft gehad voor de opname van het vakantieverlof in 2020.

Concreet wordt het aantal niet opgenomen vakantiedagen dat kan worden overgenomen naar het volgende jaar tijdelijk verhoogd, en worden naast de jaarlijks vastgelegde brugdagen en de week van de Gentse Feesten nog een aantal verlofdagen bijkomend vastgelegd voor 2020. Lees meer hierover in dit artikel.

Een onderschat probleem: sommige buitenlandse onderzoekers werken aan de UGent in precaire omstandigheden

Submitted by ACOD UGent on ma, 06/22/2020 - 14:07

De voorbije jaren werden we als delegatie van ACOD UGent verschillende keren geconfronteerd met de precaire omstandigheden waarin naar schatting een driehonderdtal internationale onderzoekers moeten leven terwijl ze aan onze universiteit werken. Ook aan andere Vlaamse universiteiten stelt dit probleem zich overigens op dezelfde manier, maar wij vestigen in dit artikel nu eerst de aandacht op onze eigen instelling.

Dit jaar door de cornacrisis helaas geen belastingservice van ACOD of ABVV

Submitted by ACOD UGent on wo, 05/20/2020 - 17:09

Door de coronacrisis verloopt alles dit jaar helaas anders dan gewoonlijk en zullen er geen belasting-invulsessies plaatsvinden, noch bij ACOD in de Bagattenstraat noch bij het ABVV. Ook andere traditionele invulsessies, bvb bij de gemeenten, gaan dit jaar niet door.

In plaats daarvan wordt iedereen doorverwezen naar de specifieke aangepaste werkwijze van de belastingdienst zelf voor het bieden van ondersteuning op afstand bij het indienen van de aangifte. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de website van de belastingdienst, hier en hier

Dit betekent dus dat u, eens u uw voorstel tot aangifte heeft ontvangen via tax-on-web of per post, telefonisch contact kan opnemen met de belastingdienst om een afspraak te maken om de aangifte te laten invullen per telefoon.
Na het invullen per telefoon worden deze gegevens dan nog eens per post of via tax-on-web naar u opgestuurd voor ondertekening en terugsturen (indien per post) of finale bevestiging voor indiening (indien tax-on-web).

Merk op: als u ziet dat de gegevens reeds volledig correct zijn op het voorstel van vereenvoudigde aangifte dat u heeft ontvangen, dan hoef u verder niets te doen (zie deze toelichting).

Bijvoorbeeld: als uw loon van UGent uw enige inkomen was in 2019 en u geen andere inkomsten had, dan zal dit normaal reeds correct zijn opgenomen in het voorstel van vereenvoudigde aangifte. Als u daarnaast in 2019 echter nog andere inkomsten of belastingverminderingen had (bvb aftrek voor een hypothecaire lening) dan kan het zijn dat deze nog niet allemaal op de vereenvoudigde aangifte staan vermeld en dat deze dus wel nog moeten worden ingevuld en ingediend.

Tijdelijke aanpassingen aan de personeelsregelgeving ten gevolge van de coronacrisis

Submitted by ACOD UGent on di, 05/19/2020 - 15:50

Op donderdag 14 mei 2020 werden een aantal tijdelijke wijzigingen onderhandeld aan de personeelsreglementering naar aanleiding van de coronacrisis. In dit artikel lichten we de verschillende voorgestelde wijzigingen kort toe.

Deze onderhandelde uitzonderingsmaatregelen dienen nu nog finaal te worden goedgekeurd door het bestuur.

Is een van de in dit artikel vermelde bepalingen op jou van toepassing en heb je verdere vragen hierover? Aarzel niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be

Ook aan UGent kan corona-ouderschapsverlof worden opgenomen

Submitted by ACOD UGent on ma, 05/18/2020 - 08:54

Ook aan UGent werd intussen de invoering van het specifieke corona-ouderschapsverlof onderhandeld en goedgekeurd. In dit artikel geven we je een uitgebreide toelichting over de modaliteiten van deze tijdelijke nieuwe vorm van gedeeltelijke loopbaanonderbreking.

Heb je na het lezen van dit artikel nog verdere vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via ACOD@UGent.be

ACOD informeert over het lopende sociaal overleg (Subcomité PBW 04/05/2020, Informeel overleg 07/05/2020 en POC 11/05/2020)

Submitted by ACOD UGent on wo, 05/13/2020 - 17:05

De afgelopen weken was er heel wat sociaal overleg: er was een extra subcomité Preventie en Bescherming op het Werk op maandag 4 mei, waarop de modaliteiten en werkwijze rond de organisatie van de examens en de heropstart van andere activiteiten binnen de gebouwen aan de UGent werden besproken, rekening houdend met de coronamaatregelen.

Daarnaast was er een informeel overleg op donderdag 7 mei, waar de coronamaatregelen aan de UGent uiteraard ook op de agenda stonden, en tenslotte een extra PersoneelsOnderhandelingsComité (POC) op maandag 11 mei, om de personeelsinzet rond “on campus” examens af te ronden.

In dit artikel brengen we verslag uit van de drie genoemde overlegmomenten. Wil je meer weten over één van deze onderwerpen, of heb je zelf vragen of suggesties, laat het ons weten via acod@ugent.be