Donderdag 30 april 2020: sociaal overleg over de ATP-functieclassificatie

Submitted by ACOD UGent on ma, 04/27/2020 - 15:25

Op donderdag 30 april 2020 vindt het volgende overlegmoment plaats tussen de vakorganisaties en het universiteitsbestuur. Dit keer staan de ATP-functieclassificatie op de agenda.

ACOD maakte ondertussen haar standpunten in dit dossier over als voorbereiding voor dit overleg. Je kan ze terugvinden in dit artikel.

ACOD informeert over het lopende sociaal overleg (POC 22/04/2020)

Submitted by ACOD UGent on vr, 04/24/2020 - 19:16

Nadat eerder al tweemaal een “digitale” versie van het informeel sociaal overleg plaatsvond, werd op woensdag 22/04/2020 ook het eerste digitale formele sociaal overleg georganiseerd, het Personeelsonderhandelingscomité of POC.

Op de agenda stonden een aantal punten die formeel onderhandeld moesten worden. In de varia werd uiteraard uitgebreid ingegaan op de huidige corona-maatregelen, maar ook op de eisen rond de UGent Fight for 14€-campagne. In dit artikel brengen we verslag uit.

Wil je meer weten over één van deze onderwerpen, of heb je zelf vragen of suggesties, laat het ons weten via acod@ugent.be

ACOD informeert over het lopende sociaal overleg (16/04/2020)

Submitted by ACOD UGent on vr, 04/17/2020 - 12:04

Ook het tweede “digitale” sociaal overleg stond uiteraard vooral in het teken van de corona-maatregelen aan de Universiteit Gent, naast de voorbereiding van het formele onderhandelingscomité van volgende week. Tot slot werd er ook een toelichting gegeven over een aantal wijzigingen aan de werkwijze voor de potentieelinschattingen 2020 voor het ATP naar aanleiding van de coronacrisis.

In dit artikel geven we kort de standpunten die we daarover als ACOD hebben ingenomen, en het antwoord dat we hierover kregen vanuit het universiteitsbestuur.

Wil je meer weten over één van deze onderwerpen, of heb je zelf vragen of suggesties, laat het ons weten via acod@ugent.be

ACOD informeert over het lopende sociaal overleg (02/04/2020)

Submitted by ACOD UGent on vr, 04/03/2020 - 12:28

Ook tijdens deze Corona-tijden is er nood aan sociaal overleg, in het bijzonder over de manier waarop de maatregelen die de UGent neemt worden toegepast. ACOD vroeg het bestuur daarom om het geplande sociaal overleg opnieuw op te starten, en in digitale vorm verder te zetten tijdens de periode waarin fysiek samenkomen niet mogelijk is.

Tegelijk willen we tijdens deze moeilijke periode ook beginnen met het systematischer informeren van het UGent-personeel over de standpunten die wij als vakbond innemen tijdens het sociaal overleg, en wat de reactie van het universiteitsbestuur hierop is. In dit artikel vind je alvast een eerste berichtgeving over het informeel sociaal overleg van 2 april 2020.

Uitbetaling syndicale premie 2019: belangrijke info wegens de huidige coronacrisis

Submitted by ACOD UGent on di, 03/31/2020 - 09:48

Begin deze week, eind maart 2020, bezorgde de Universiteit Gent het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2019 aan iedereen die in de loop van 2019 voor de UGent heeft gewerkt. Zoals ieder jaar dien je als ACOD-lid dit formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen.

Merk op:

Sinds dit jaar bezorgt UGent de aanvraagformulieren per mail. Deze mail werd verstuurd in de loop van maandag 30 maart 2020, had als afzender "noreply_vakbondspremie@ugent.be" en als onderwerp "Vakbondspremie". (Check zeker ook even je spam-map mocht je de mail niet meteen terugvinden.)

De overgang naar het digitaal bezorgen van de aanvraagformulieren is vergelijkbaar met de werkwijze die reeds enige jaren wordt toegepast bij het personeel van de Vlaamse overheid en het leerplichtonderwijs. Deze overstap werd reeds enige tijd geleden opgestart, nog voor er sprake was van de huidige coronacrisis. Ook was er geen realistische mogelijkheid meer om voor de wettelijke deadline van eind maart dit alsnog terug te wijzigen naar de oude werkwijze met papieren formulier.

ACOD heeft de vraag gesteld aan de bevoegde overheid (kanselarij eerste minister) of, gezien de huidige uitzonderlijke situatie tijdens de coronacrisis, ook digitaal ingestuurde aanvragen voor de syndicale premie mochten worden aanvaard. Dit werd echter categoriek geweigerd. Bijgevolg zijn de vakbonden nog steeds verplicht om een papieren ingevulde en ondertekende versie van het aanvraagformulier op te vragen alvorens een syndicale premie kan worden uitbetaald.

De wijziging naar digitale bezorging van het formulier samen met de weigering vanuit de kanselarij om digitaal ingestuurde aanvragen te aanvaarden zorgt voor een uitzonderlijk moeilijke situatie, aangezien zeker niet alle betrokken personeelsleden thuis over een printer beschikken, en er momenteel ook niet meteen andere printmogelijkheden beschikbaar zijn.

Gezien de moeilijke en uitzonderlijke omstandigheden stellen wij voorlopig volgende werkwijze voor:

  • De medewerkers van DSV niveau C en D ontvingen het aanvraagformulier niet per mail maar krijgen sowieso een papieren exemplaar per post opgestuurd door UGent. Dit was vroeger al zo afgesproken, voorafgaand aan de huidige crisis. Hetzelfde geldt voor de UGent-personeelsleden die hun loonbrieven op eigen vraag nog op papier ontvingen.
  • De leden die de mogelijkheid hebben om het formulier af te drukken, kunnen dit reeds ingevuld en ondertekend per (gewone) post terugbezorgen naar ACOD Oost-Vlaanderen (aanvraag syndicale premie), Bagattenstraat 158, 9000 Gent
  • Aan de andere leden wordt voorlopig gevraagd om in de mate van het mogelijke dit aanvraagformulier momenteel bij te houden en dit af te drukken en ingevuld en ondertekend terug te bezorgen eens de huidige coronamaatregelen zijn afgelopen, waarna de premie dan zo spoedig mogelijk zal worden uitbetaald. Vanuit ACOD zullen wij op dat moment ook nog een herinnering sturen naar al onze leden zodat u de aanvraag zeker niet vergeet in te dienen.
  • Indien het voor u niet haalbaar is om te wachten tot na afloop van de huidige coronamaatregelen, vragen wij om ons te contacteren via ACOD@UGent.be zodat we samen naar een praktische oplossing kunnen zoeken voor uw situatie.

Wij zijn er ons van bewust dat dit een verre van ideale situatie is en doen dan ook ons uiterste best om samen met het universiteitsbestuur nog een andere oplossing te vinden, maar hopen ondertussen op uw begrip gezien de uitzonderlijke en niet te voorziene omstandigheden.

Daarnaast vindt u in dit artikel ook nog de nodige verdere info over het invullen en terugbezorgen van het aanvraagformulier (klik op de titel van dit bericht).

ACOD vraagt het universiteitsbestuur om de collega’s in de schoonmaak niet op economische werkloosheid te laten plaatsen, maar hen dienstvrijstelling te geven wanneer het schoonmaakprogramma wordt afgebouwd

Submitted by ACOD UGent on wo, 03/18/2020 - 16:41

Gisteren brachten we jullie al bericht over hoe we ons als vakbond engageren om ervoor te zorgen dat alle beschermingsmaatregelen rond Corona die worden genomen op een sociaal correcte manier worden uitgevoerd, zodat ook diegenen die het zwakst staan in deze maatschappij de bescherming krijgen die ze nodig hebben. Dat bericht vind je hier.

Vandaag kregen we het bericht dat schoonmaakbedrijf ISS zich klaarmaakt om ook voor het poetspersoneel van ISS economische werkloosheid aan te vragen. Zij wachten daarvoor op een beslissing van de UGent over wat er moet gebeuren met de schoonmaak binnen onze gebouwen.

Als vakbond verzetten we ons heel duidelijk tegen het op economische werkloosheid plaatsen van de collega’s in de schoonmaak.

Op het moment dat heel wat collega’s de mogelijkheid kregen om thuis te werken, werd aan deze mensen gevraagd om er extra veel aandacht aan te besteden dat onze gebouwen proper gemaakt werden, en gedesinfecteerd werden. Zij zorgden daarmee voor de veiligheid van ons allemaal.

Economische werkloosheid zou betekenen dat zij nu een inkomensverlies van 30% zouden lijden, terwijl het hier gaat om enkele van de minst betaalde jobs aan de UGent. Voor velen zou dit een grote financiële kater zijn.

Telewerken is voor deze mensen uiteraard geen optie. UGent-personeelsleden die in deze situatie zitten (bvb. het personeel van de studentenresto’s) kregen daarom ook dienstvrijstelling.

Wij willen dat de UGent ook haar sociale verantwoordelijkheid opneemt tegenover de collega’s die elke dag onze lokalen kuisen, en ook hen dienstvrijstelling geeft. Dit betekent geen meerkost voor de UGent: zij zou gewoon de onderaannemer kunnen doorbetalen, ook als er geen diensten kunnen geleverd worden.

Deze mensen toch op economische werkloosheid plaatsen zou in de feiten betekenen dat de UGent naar aanleiding van deze coronacrisis bespaart op deze personeelsleden. Dit is voor ons onaanvaardbaar.

Wij herhalen daarom onze dringende vraag om ook deze collega’s dienstvrijstelling te geven, indien het schoonmaakprogramma de komende dagen zou worden afgebouwd.

ACOD UGent wenst iedereen veel moed en solidariteit voor de komende weken

Submitted by ACOD UGent on di, 03/17/2020 - 18:00

De gebeurtenissen van de afgelopen dagen zijn voor iedereen een beproeving geweest. We hebben ons op korte tijd radicaal anders moeten organiseren: zowel op het werk als in ons privéleven.

Velen van ons zitten met bezorgdheden, maar tegelijkertijd hebben we gezien hoe velen zich op een positieve en solidaire manier organiseren om er het beste van te maken. We willen dan ook beginnen met iedereen veel moed te wensen voor de komende weken. Bescherm jezelf en je naasten en volg de noodzakelijke richtlijnen op.

Mocht je de komende dagen met vragen of problemen zitten, kan je ook bij ons terecht als vakbond. Onze lokalen blijven voorlopig gesloten, maar je kan ons bereiken via acod@ugent.be of telefonisch op het nummer 0494 99 10 49.

Ondertussen hebben we als vakbond niet stilgezeten, en engageren we ons om ervoor te zorgen dat alle maatregelen die worden genomen op een sociaal correcte manier worden uitgevoerd, zodat ook diegenen die het zwakst staan in deze maatschappij de bescherming krijgen die ze nodig hebben. Lees er meer over in dit artikel.

Kom jij ook naar de actie op maandagmiddag 9 maart 2020 aan het rectoraat om onze collega's van de resto's, de kinderopvang en de schoonmaak te steunen?

Submitted by ACOD UGent on vr, 03/06/2020 - 06:57

Nu maandag 9 maart 2020 gaat de UGent Vrouwenstaking door. Omdat de Vrouwenstaking dit jaar draait rond de drie eisen die wij als ACOD naar voren hebben gebracht tijdens onze Fight For 14€-campagne, heeft ACOD voor die dag een stakingsaanzegging ingediend, en ook bij onderaannemer ISS (schoonmaak) wordt die dag gestaakt. Ter herinnering, de drie eisen van de staking zijn:

  • Voor alle UGent-personeelsleden en voor de personeelsleden van de onderaannemers de invoering van een minimumloon van €14 bruto per uur
  • De maximale statutarisering van contractuele personeelsleden, in het bijzonder van de personeelsleden van de resto’s, cafetaria’s, en kinderopvang aan UGent
  • De insourcing van de schoonmaak aan UGent, waarbij de personeelsleden die thans via onderaanneming voor UGent werken opnieuw als eigen (statutaire) personeelsleden worden aangeworven

We roepen onze leden op om tussen 12u en 14u deel te nemen aan de actie aan het rectoraat. We zullen die dag in het bijzonder de collega’s van de schoonmaak, de resto’s en de kinderdagverblijven in de bloemetjes zetten, maar vragen ook steun van andere collega’s voor hun terechte eisen naar betere werkomstandigheden. Volg het laatste nieuws over de actie op https://www.facebook.com/events/527330224606760/

In dit bericht antwoorden wij kort nog op enkele vragen die we recent kregen.

links-progressief@ugent: Middaglezing van Christophe Busch

Submitted by ACOD UGent on wo, 02/12/2020 - 11:46

Op vrijdag 21 februari 2020 geeft Christophe Busch een middaglezing voor links-progressief.

"In deze lezing zoekt Christophe Busch een verklaring voor zulke wederkerige radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot conflict en zelfs massageweld, zowel in historische voorbeelden als in de actualiteit en in de dagelijkse leefwereld van jongeren op school, in de metro of het winkelcentrum."

Het evenement vindt plaats in de Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23 – 9000 Gent). De lezing start om 12u15 – einde voorzien rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

Actiedag UGent Fight for €14 op maandag 9 maart 2020

Submitted by ACOD UGent on ma, 02/10/2020 - 17:40

Op maandag 9 maart 2020 organiseert ACOD UGent een actiedag in het kader van onze lopende UGent Fight for €14-campagne (UGent FF14) voor een degelijk minimumloon aan UGent.

Deze actiedag sluit naadloos aan bij de traditionele sensibiliseringsactie voor vrouwenrechten die reeds een aantal jaren wordt georganiseerd aan UGent (met steun van ACOD) naar aanleiding van Internationale Vrouwendag. Vaak zijn vrouwen immers heel sterk vertegenwoordigd in de personeelsgroepen met lagere lonen en slechtere arbeidsomstandigheden. Deze sensibiliseringsactie zal dit jaar dan ook in het teken staan van een aantal centrale eisen uit de UGent FF14-campagne.

De eisen van de UGent FF14-campagne zijn terug te vinden op deze pagina

Specifiek voor de actiedag op 9 maart wordt er gefocust op volgende drie punten:

  • Voor alle UGent-personeelsleden en voor de personeelsleden van de onderaannemers de invoering van een minimumloon van €14 bruto per uur
  • De maximale statutarisering van contractuele personeelsleden, in het bijzonder van de personeelsleden van de resto’s, cafetaria’s, en kinderopvang aan UGent
  • De insourcing van de schoonmaak aan UGent, waarbij de personeelsleden die thans via onderaanneming voor UGent werken opnieuw als eigen (statutaire) personeelsleden worden aangeworven

Aansluitend bij de eis tot insourcing van de schoonmaak brengen we op 9 maart ook de huidige werkomstandigheden onder de aandacht van de collega's die momenteel via onderaanneming deze taken uitvoeren.

De afgevaardigden van ACOD en ABVV zijn de voorbije weken in gesprek gegaan met de collega’s die instaan voor de schoonmaak op de verschillende sites van UGent. Bij deze rondgang hoorden wij de meest onthutsende zaken waarmee zij dagdagelijks worden geconfronteerd. Op basis daarvan konden wij vaststellen dat hun werkomstandigheden aanzienlijk slechter zijn dan deze van het eigen UGent-personeel. ACOD UGent eist dat UGent haar verantwoordelijkheid opneemt voor deze collega's die elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven om onze werk- en leslokalen proper te houden. Wij gaan eerstdaags in overleg met het universiteitsbestuur om de vastgestelde problemen aan te pakken.
De enige echte structurele oplossing is en blijft echter dat de schoonmaak terug in eigen beheer wordt genomen door UGent zodat voor alle betrokkenen hetzelfde statuut en dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor andere UGent-personeelsleden.

ACOD UGent roept alvast alle UGent-personeelsleden en alle collega's van de schoonmaak op om naar het centrale actiemoment te komen dat op maandag 9 maart 2020 over de middag zal doorgaan aan het rectoraat.

ACOD en ABVV zullen voor deze dag ook een stakingsaanzegging indienen voor zowel het UGent-personeel als de collega's van de schoonmaak aan UGent zodat iedereen sowieso de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan de actie.

Meer details over de actie volgen binnenkort, samen met de start van onze communicatiecampagne om van deze actiedag een succes te maken!