Jobstudenten aan de Universiteit Gent

Je bent jobstudent aan de Universiteit van Gent

Mogelijk werk je in een van de studentenrestaurants die de Universiteit rijk is, in een vakgroepbibliotheek of misschien verricht je administratief werk. De Universiteit biedt verschillende jobs voor studenten die een centje willen bijverdienen tijdens hun studentenjaren.

Aan de Universiteit krijg je als jobstudent hetzelfde loon als personeelsleden die een vergelijkbare functie uitoefenen. Je geniet ook een onkostenvergoeding voor woon-werkverkeer, je loon wordt uitbetaald in geval van ziekte (afhankelijk van hoelang je al aan het werk bent) en je hebt recht op vakantiegeld als je het RSZ-tarief van 13,07% bijdraagt in plaats van de verminderde bijdrage (solidariteits-bijdrage) van 2,71% op je brutoloon.

Maar jobstudenten hebben ook recht op een goede bescherming op de werkvloer! Als jobstudent heb je veelal weinig ervaring met het werk dat je moet uitvoeren. Dat maakt je ook kwetsbaar. Het Algemeen Belgisch Vakverbond of kortweg het ABVV is er voor jou om je te beschermen en risico’s op de werkvloer te reduceren, ongeacht de vorm die deze risico’s aannemen.

Gratis bescherming voor jobstudenten!

Als jobstudent kun je gratis en voor niets lid worden van ABVV-Jongeren. De medewerkers van ABVV-Jongeren kunnen je informatie geven in verband met studiebeurzen, deeltijds werken in combinatie met studies, stages, je eerste stappen op de arbeidsmarkt en uiteraard ook over studentenjobs.

Zo kan je bij hen terecht voor vragen over de nieuwe regels voor jobstudenten die in januari 2012 in werking zijn getreden. Waar moet je op letten als jobstudent? Is je contract in orde? Hoeveel dagen per jaar mag je werken? Hoeveel verdien je als jobstudent? Wat in geval van ziekte of een arbeidsongeval? Wat zijn de gevolgen voor de kinderbijslag? Op deze en andere vragen kan je antwoord krijgen van ABVV-Jongeren, telefonisch of via e-mail, en je kan ze zelf ook nog eens nalezen in de gratis brochures van ABVV-Jongeren. Lid worden van ABVV-Jongeren houdt dus alleen maar voordelen in!

Sluit je aan via de website van ABVV-Jongeren!

http://www.abvvjongeren.be/page/rubriek/102/Voor-jongeren.htm

ACOD Universiteit Gent vertegenwoordigt ook de jobstudenten aan de UGent!

Maar er is meer. Het ABVV heeft verschillende centrales. Een ervan is de Algemene Centrale der Openbare Diensten of de ACOD. Aan de Universiteit van Gent heeft de ACOD een gemotiveerd team van afgevaardigden. Zij werden door de werknemers aan de Universiteit die aangesloten zijn bij het ABVV-ACOD verkozen om hen te vertegenwoordigen. Deze afgevaardigden komen regelmatig in contact met de andere werknemers en zijn steeds op de hoogte van de situatie op de werkvloer. Jobstudenten die aangesloten zijn bij ABVV-Jongeren kunnen net als de leden van het ABVV-ACOD beroep doen op de ervaring en knowhow van deze afgevaardigden!

ACOD Universiteit Gent zal de jobstudenten die lid zijn van ABVV-Jongeren vertegenwoordigen en hun belangen behartigen in het personeels-onderhandelingscomité (POC) en het subcomité preventie en bescherming op het werk (scPBW), in het Vlaams onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs (VOC), door deel te nemen aan werkplaatsbezoeken en indien nodig door juridische stappen te nemen of over te gaan tot actie als de grieven van de werknemers niet worden gehoord door de overheid.

ACOD Universiteit Gent zal erover waken dat de jobstudenten goede arbeids- en loonvoorwaarden genieten, dat het arbeidsreglement wordt nageleefd, dat de jobstudenten kunnen werken in een veilige, gezonde, aangename en propere werkomgeving, dat de werkdruk niet toeneemt en dat er bij de aanwervingen en op de werkplaatsen zelf geen onderscheid tussen personeelsleden wordt gemaakt op basis van ras, afkomst, gender of religieuze overtuiging.

Met jouw steun zullen wij ook concrete zaken kunnen bereiken

Zo wil ACOD Universiteit Gent

- dat de Universiteit een onthaalmoment voor nieuwe jobstudenten organiseert, zodat de jobstudenten wegwijs worden gemaakt in de wereld van het werk aan de Alma Mater.

- dat jobstudenten niet zomaar aan het werk worden gezet, maar dat zij voldoende voorbereid worden op de taak die zij moeten uitvoeren. Hiervoor willen wij dat de Universiteit opleidingen organiseert op de werkplaatsen waar dit nodig is, zoals de studentenrestaurants, en hiervoor ook personeel voorziet. Jobstudenten die de opleidingen volgen, moeten voor hun aanwezigheid ook bezoldigd worden door de Universiteit. Deze bezoldiging moet gebeuren op basis van de loonbarema’s waar de betrokken jobstudenten onder vallen door de functie die ze uitoefenen.

- dat de vakantiepremie aan álle jobstudenten wordt uitbetaald zonder een onderscheid te maken op basis van de bijdrage die de jobstudenten betalen op hun brutoloon (dit is: de solidariteits-bijdrage van 2,71% of de RSZ-bijdrage van 13,07%). Jobstudenten die meer dan 50 dagen per jaar werken, betalen vanaf dag 51 de volledige RSZ-bijdrage van 13,07%. Zij krijgen echter een vakantiepremie die 14,8% van hun brutoloon bedraagt, waardoor zij een voordeel krijgen van 1,73%. Jobstudenten die 50 of minder dagen werken, dragen 2,71% van hun brutoloon af, maar krijgen niets in de plaats. Door de berekening van het vakantiegeld te laten meetellen vanaf de eerste werkdag kan ook een fundamentele ongelijkheid tussen jobstudenten worden weggewerkt.

- dat de Universiteit flexibele werkuren voor de jobstudenten voorziet, zodat zij geen lessen moeten overslaan omdat ze moeten werken. Studies en werk moeten combineerbaar zijn!

- dat de Universiteit, wanneer zij beslist om studenten in te zetten op werkplaatsen, deze studenten tewerkstelt als jobstudenten, zodat zij de mogelijkheid hebben om iets bij te verdienen.

Informatie

ACOD Universiteit Gent informeert haar leden en al het personeel op geregelde tijdstippen. We houden je op de hoogte van de belangrijke evoluties op gebied van arbeidsvoorwaarden en verloning. Dit doen we via onze website, per e-mail of door een gesprek.

Ook op Facebook zal de nodige informatie verspreid worden:

https://www.facebook.com/JongACOD.UGent

Of contacteer ons via:

ACOD@UGent.be