"Degelijk onderzoek vergt degelijke middelen": neem deel aan het ACOD webinar rond de nood aan indexering van de onderzoeksmiddelen

Submitted by ACOD UGent on ma, 12/05/2022 - 20:12

Slechts een gedeelte van alle onderzoeksmiddelen die de universiteiten ontvangen wordt mee verhoogd met de sterk stijgende kosten door de huidige torenhoge inflatie. In het bijzonder de lopende onderzoeksprojecten en -overeenkomsten volgen deze stijgingen niet. Met het oorspronkelijke voorziene budget dienen de sterk toegenomen uitgaven te worden opgevangen, en dienen de afgesproken onderzoeksdoelstellingen nog steeds onverkort te worden behaald.

Deze situatie houdt in sommige omstandigheden een risico in voor de tewerkstelling en de onderzoeksloopbaan van de betrokken onderzoekers, bijvoorbeeld wanneer hierdoor de budgetten sneller op zijn dan voorzien, of wanneer het onderzoek niet kan worden verder gezet zoals aanvankelijk gepland.

ACOD lanceert daarom Vlaanderenbreed de actie "Indexering onderzoeksmiddelen".

Meer weten over de actie?

Neem dan deel aan onze webinar (in het Engels) op dinsdag 13 december 2022 van 12u30 tot 14u.
Onze sprekers:

  • Ma├»ka De Keyzer (KU Leuven),
  • Lorenzo Eecloo (UGent)
  • Jo Coulier (VUB)

Voor deelname, scan de QR-code op de flyer in bijlage bij dit artikel, of klik op deze link