Laat je niet in de kou zetten aan UGent

Submitted by ACOD UGent on wo, 12/07/2022 - 18:11

Begin deze week kregen wij verschillende berichten van collega's die 's ochtends vaststelden dat het ondraaglijk koud was op de werkplek, soms zelfs maar 10° C, ver beneden de wettelijke minimumtemperatuur voor kantoorwerk die 18° C bedraagt (en het UGent-minimum van 19° C). Velen vroegen zich hierbij af of dit het gevolg was van de energiebesparingsmaatregelen die de rector eind september heeft aangekondigd.

ACOD heeft onmiddellijk contact opgenomen met de verantwoordelijken binnen het universiteitsbestuur om deze onaanvaardbare situatie aan de kaak te stellen opdat dit dringend zou worden opgelost. Uiteindelijk diende men te erkennen dat de situatie deels te wijten was aan technische problemen, maar ook door de aangepaste instellingen ten gevolge van de energiemaatregelen. Men heeft daarop ook laten weten dat de stooklijnen worden bijgesteld, de opstarttijden worden vervroegd en de nachtregimes verhoogd.

Ondertussen vernamen we van een aantal collega's dat de werktemperaturen sinds gisteren dinsdag 7 december minstens al op een aantal plaatsen terug aanzienlijk zijn verbeterd.
Is dit bij jou nog niet het geval? Laat het ons dan zeker weten per mail naar ACOD@UGent.be of bel ons op het nummer 0494 99 10 49

ACOD heeft gezien de bredere maatschappelijke actualiteit begrip dat er maatregelen worden genomen om waar mogelijk energie te besparen. Dit mag echter niet ten koste gaan van correcte en veilige werk- en studeeromstandigheden voor alle UGent-medewerkers en -studenten. Dat de energiemaatregelen eenzijdig werden aangekondigd door de rector eind september zonder dat hier ook maar enig sociaal overleg aan was voorafgegaan, is dan ook zeker te betreuren.

Op het overleg dat uiteindelijk na aandringen dan toch nog werd georganiseerd in de loop van oktober, hebben wij de vraag gesteld naar de mogelijke problemen die zich zouden kunnen stellen, en hoe deze zouden worden aangepakt. Ook vroegen wij om een duidelijke proactieve communicatie naar alle personeelsleden hoe problemen konden worden gesignaleerd.

Helaas bleek de aanpak door het universiteitsbestuur zelfs niet voorzien op een eenvoudige en te verwachten jaarlijkse winterprik, en blijft ook de gevraagde communicatie nog steeds uit (ondertussen liet men weten dat deze laatste "heel spoedig" via een aparte mail aan de medewerkers zou worden verspreid).

"Degelijk onderzoek vergt degelijke middelen": neem deel aan het ACOD webinar rond de nood aan indexering van de onderzoeksmiddelen

Submitted by ACOD UGent on ma, 12/05/2022 - 20:12

Slechts een gedeelte van alle onderzoeksmiddelen die de universiteiten ontvangen wordt mee verhoogd met de sterk stijgende kosten door de huidige torenhoge inflatie. In het bijzonder de lopende onderzoeksprojecten en -overeenkomsten volgen deze stijgingen niet. Met het oorspronkelijke voorziene budget dienen de sterk toegenomen uitgaven te worden opgevangen, en dienen de afgesproken onderzoeksdoelstellingen nog steeds onverkort te worden behaald.

Deze situatie houdt in sommige omstandigheden een risico in voor de tewerkstelling en de onderzoeksloopbaan van de betrokken onderzoekers, bijvoorbeeld wanneer hierdoor de budgetten sneller op zijn dan voorzien, of wanneer het onderzoek niet kan worden verder gezet zoals aanvankelijk gepland.

ACOD lanceert daarom Vlaanderenbreed de actie "Indexering onderzoeksmiddelen".

Meer weten over de actie?

Neem dan deel aan onze webinar (in het Engels) op dinsdag 13 december 2022 van 12u30 tot 14u.
Onze sprekers:

  • Maïka De Keyzer (KU Leuven)
  • Lorenzo Eecloo (UGent)
  • Jo Coulier (VUB)

Voor deelname, scan de QR-code op de flyer in bijlage bij dit artikel, of klik op deze link

De ACOD-verlofkalender 2023 is beschikbaar!

Submitted by ACOD UGent on wo, 11/30/2022 - 17:40

Ook dit jaar opnieuw bezorgen we je onze traditionele ACOD UGent verlofkalender. Een geplastificeerd exemplaar van de vakantiekalender 2023 wordt met de binnenpost naar al onze leden opgestuurd. Ook de verschillende vakgroepen en diensten krijgen een verlofkalender toegestuurd. De digitale versie kan je hier downloaden.

Lees meer over de verlofregeling 2023 in dit artikel.

Oproep: voer mee actie tegen de komst van Filip Dewinter - geen plaats voor haat en racisme aan de UGent!

Submitted by ACOD UGent on wo, 11/23/2022 - 09:46

Op donderdag 1 december is Filip Dewinter uitgenodigd door KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) om aan de UGent zijn boek over “omvolking” voor te stellen.

De omvolkingstheorie is een extreemrechtse en nazistische complottheorie, die beweert dat er een doelbewuste vervanging plaatsvindt van de Westerse autochtone bevolking door migranten met een niet-westerse cultuur. De theorie heeft geen enkele wetenschappelijke grond, en inspireerde zelfs extremistische moorden.

Ondertussen werden reeds verschillende initiatieven genomen om hiertegen te protesteren: zo was er een open brief (zie ook hier), en recent ook een oproep door een grote groep UGent-academici.

Op basis van de aangekondigde protesten werd reeds aangekondigd dat de meeting niet zal doorgaan op de campus Blandijn; ze werd verplaatst naar de Universiteitsstraat. Dit is een eerste overwinning: voor extreemrechts zou het organiseren van een dergelijke meeting op deze campus een grote symbolische overwinning zijn geweest.

Toch blijft de aanwezigheid van Dewinter aan onze instelling een groot probleem. Daarom werd er opgeroepen voor twee protestacties.

Een eerste op donderdag 24 november, om 12u30 aan het rectoraat.

Een tweede actie zal plaatsvinden op 1 december zelf. We verzamelen vanaf 17u30 voor een korte betoging door de studentenbuurt, en eindigen rond 19u aan de Vooruit. Daar zal een grote meeting tegen haat en racisme plaatsvinden. Meer info vind je hier en hier.

Wij roepen alle leden van ACOD UGent op om deel te nemen aan deze activiteiten.

Ook aan UGent is het meer dan ooit nodig dat personeel en studenten in actie komen!

Submitted by ACOD UGent on ma, 11/07/2022 - 17:33

De maat is meer dan vol met de talrijke absurde en asociale beslissingen van het universiteitsbestuur. Zo besliste het Bestuurscollege op vrijdag 28 oktober 2022 bijvoorbeeld om de maaltijdprijzen in de resto’s en cafetaria’s voor het UGent-personeel met de helft te verhogen vanaf 1 januari 2023. En dit is lang niet de enige aanval die door het bestuur en door het rectoraal team wordt ingezet op het personeel en de studenten van onze universiteit. Lees meer in dit artikel.

Mocht je dat nog niet gedaan hebben, schrijf je dan alvast in op onze nieuwsbrief via deze link en blijf op de hoogte van de komende acties! (ACOD-leden zijn automatisch ingeschreven)

ACOD kiest voor een sociaal UGent-beleid als prioriteit

Submitted by ACOD UGent on zo, 11/06/2022 - 17:39

Vorig jaar duwde het universiteitsbestuur een streng besparingsplan door: er zou geschrapt worden in een heel aantal ondersteunende diensten, de maaltijdprijzen zouden fors omhoog gaan, en de inschrijvingsgelden voor doctorandi zouden worden verdubbeld. Hoewel de vakorganisaties in de maanden daarop verschillende alternatieve voorstellen deden om te vermijden dat deze besparingen op kap van het personeel er zouden komen, hield het bestuur vast aan haar intenties. Er kwam enkel een toegeving naar de collega’s van de kinderdagverblijven: zij zouden hun job aan de UGent kunnen behouden aan dezelfde voorwaarden.

Er kan geen enkele besparingsmaatregel geschrapt worden …, of toch wel?

Het grote argument voor het bestuur om niets te wijzigen was dat “er geen geld was”. Onlangs besloot de VLIR echter om de overheadpercentages die de UGent op externe middelen kan heffen op te trekken: de UGent zou op die manier jaarlijks tot zo’n 2 miljoen euro extra inkomsten krijgen uit overhead.

Toch wil het universiteitsbestuur niet nadenken over het schrappen van besparingsmaatregelen op personeel, in plaats daarvan besloot de rector om de geplande bijdrage vanuit de kassen aan de bibliotheekkosten te schrappen. Op die fameuze kassen staat immers zo’n 180 miljoen euro geparkeerd, een bedrag dat ook elk jaar sterk toeneemt.

Het idee was om een klein deel van die middelen te gebruiken om de sterk stijgende kosten voor de bibliotheken te betalen. De aanrekening zou gebeuren naar draagkracht van de kas, dwz de grootste kassen – met het meeste financiële buffer - zouden ook het grootste deel van deze kosten dragen. Zo kan ook worden vermeden dat bijvoorbeeld de bestaande tewerkstelling op kassen met beperkte middelen en weinig financiële buffer op die manier in gevaar zou komen.

Dit zou neerkomen op een heffing van minder dan 1% van het globale saldo van al die kassen samen. Het is die maatregel die de rector nu geschrapt wil zien.
Voor ACOD is dit voorstel totaal onaanvaardbaar.

Lees meer hierover in dit artikel.

ACOD UGent roept iedereen op om deel te nemen aan de algemene staking op woensdag 9 november 2022

Submitted by ACOD UGent on wo, 10/19/2022 - 19:25

Na jarenlang onderhandelen, petities indienen, sensibiliseren … zitten de lonen van werknemers nu nog steeds muurvast. Het is tijd om een versnelling hoger te schakelen. Op 9 november houdt het ABVV een interprofessionele staking.

Het ABVV vraagt om de koopkracht van de werknemers te versterken. Van de regering verwachten we concrete maatregelen opdat de gezinnen de energiefactuur kunnen betalen.

Het ABVV eisen ook de vrijheid om weer te onderhandelen over échte loonsverhogingen. Door de loonnormwet – nog verstrengd door de regering-Michel in 2017 – is het voor de vakbonden in de private sector zo goed als onmogelijk om nog over reële loonstijgingen te onderhandelen met de werkgevers. Nochtans houden de werknemers ook in tijden van crisis onze economie draaiende.

Tegelijk is het ook politiek ondenkbaar dat de overheid de lonen van de personeelsleden in de openbare sector - waaronder in het (hoger) onderwijs - in een dergelijke context wel zou verhogen.

De loonnormwet moet dan ook dringend aangepast worden in het voordeel van werknemers. Een imperatieve loonmarge van 0,0% is ON-AAN-VAARD-BAAR.

Tegelijk zien we dat werkgevers de aanval inzetten op de automatische loonindexering. Dat getuigt van een ongezien cynisme, wanneer sommige gezinnen moeten kiezen tussen verwarming of boodschappen. Voor de vakbonden is één ding klaar en duidelijk: aan de index wordt NIET geraakt.

DAAROM KOMT ER EEN INTERPROFESSIONELE STAKING OP WOENSDAG 9 NOVEMBER 2022:

Voor échte loonsverhogingen voor 2023-2024. Weg met de norm van 0%!
Voor het behoud van de automatische loonindexering. Dit is NIET onderhandelbaar!
Voor een blokkering van de energieprijzen, om de inflatie af te remmen!
Voor een belasting op overwinsten om onze energiefactuur te verlagen!

Het is tijd dat de werknemers gehoord worden!

Ook ACOD UGent roept op om massaal deel te nemen aan deze algemene staking. Een stakingsaanzegging wordt ingediend zodat alle personeelsleden die dag het werk kunnen neerleggen en mee hun stem kunnen laten horen ter ondersteuning van de bovenstaande eisen!

Op deze dag zullen ook op verschillende locaties actiemomenten en piketten worden georganiseerd, ook aan UGent. Wij informeren jullie binnenkort over de concrete modaliteiten hiervan.

links-progressief@ugent: "Groen is meer dan groen" (Nadia Naji)

Submitted by ACOD UGent on wo, 10/19/2022 - 10:43

Op vrijdag 28 oktober 2022 geeft Nadia Naji (covoorzitster Groen) een lezing met als titel "Groen is meer dan groen":

"Zeven partijen, vier ideologieën en een waaier aan ideeën van links naar rechts: dat is Vivaldi. Volgens Groen covoorzitster Nadia Naji is een groene partij broodnodig om het progressieve verschil te maken binnen de federale regering. Ze komt toelichten waarom Groen meer is dan groen. De impact van de groene ministers op vlak van klimaat, maatschappelijke rechtvaardigheid en het welzijn van de Belgen komen aanbod. Maar ze werpt ook een kritische blik op de uitdagingen, frustraties en blokkeringen die deel uitmaken van deze bonte coalitie."

Het evenement vindt plaats in de Foyer van VierNulVier Gent (Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23 – 9000 Gent). De lezing start om 12u30 – einde rond 14u00.

De toegang is gratis. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom. Om organisatorische redenen wordt wel gevraagd om je komst te melden via progressief_links@outlook.com

Deze activiteit wordt georganiseerd door "links-progressief @ ugent" i.s.m. Samenleving en Politiek (Sampol), het August Vermeylenfonds, en het Masereelfonds.

Neem deel met ACOD UGent aan de klimaatbetoging – Walk for Your Future in Brussel op zondag 23 oktober

Submitted by ACOD UGent on wo, 10/19/2022 - 09:47
ACOD UGent neemt op 23 oktober deel aan de klimaatbetoging in Brussel. Leden van ACOD kunnen een gratis treinticket bekomen om naar de betoging te gaan. Wij roepen onze leden aan de UGent op om met ons mee te gaan. Lees meer hierover in dit artikel.

Neem samen met ACOD UGent deel aan de nationale betoging voor meer loon op maandag 20 juni 2022

Submitted by ACOD UGent on ma, 06/13/2022 - 17:39

Op maandag 20 juni organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront een Nationale Betoging in Brussel. De centrale eis van deze nationale manifestatie is meer loon. De energiekosten en de prijzen in de supermarkten kennen een ongeziene stijging. De loonindexering volstaat niet om deze stijgende leefkost volledig op te vangen. Tegelijkertijd zijn er heel wat bedrijven die - zelfs tijdens corona - torenhoge winstcijfers behaalden. Op de pamfletten en affiches onderaan dit artikel vind je meer informatie en cijfermateriaal om dit alles te staven.

Ook de UGent-personeelsleden zien hun maandelijkse leefkosten sterk stijgen, en ook aan onze universiteit is er al sinds 2007 geen algemene verhoging van de loonbarema's meer geweest. Tegelijk is de werkdruk de voorbije jaren steeds verder toegenomen, onder andere doordat de Vlaamse overheid de decretaal vastgelegde regels voor de stijging van de financiering van het hoger onderwijs systematisch niet nakomt.

ACOD UGent roept dan ook alle UGent-personeelsleden op om mee te komen manifesteren in Brussel op maandag 20 juni 2022!

Je kan alle praktische afspraken rond deze nationale manifestatie terugvinden verderop in dit artikel.