Rector en Raad van Bestuur gaan door met draconisch besparingsplan – Vakbonden UGent kondigen actieplan aan: jouw deelname is nodig

Submitted by ACOD UGent on di, 03/28/2023 - 21:10

Zonet heeft de Raad van Bestuur haar goedkeuring gegeven aan het zware besparingsplan van de rector, waarover de voorbije weken al heel wat berichtgeving verscheen. De inhoud van dit plan kan u nog steeds vinden op de website van nieuwssite Apache. Een groot deel van het plan werd effectief goedgekeurd door de Raad van Bestuur, enkel over de lijst met maatregelen in punt 4.2.3. werd beslist om dit pas op de volgende Raad van Bestuur te beslissen. We vrezen echter dat er ook daar maar weinig veranderingen zullen gebeuren aan de lijst met maatregelen.

De vakorganisaties aan de UGent hebben zich van bij het begin verzet tegen dit plan, én tegen de ondemocratische manier waarop het tot stand kwam: geen ernstige inspraak, geen sociaal overleg. Wij zien dan ook geen andere mogelijkheid dan het opstarten van een actieplan, en dit in gemeenschappelijk vakbondsfront.

Als eerste stap roepen wij alle personeelsleden van de UGent op voor een personeelsvergadering op donderdag 20 april 2023 van 13u tot 15u in Auditorium 2 Franz Cumont, Blandijnberg 2 te 9000 Gent. De vakorganisaties zullen meer uitleg geven bij de besparingsplannen en de gevolgen voor jou, en we zullen een actieplan voorleggen om daar tegenin te gaan.

Wat hangt er boven het hoofd van de UGent-ers?

De vakorganisaties verzetten zich tegen de asociale besparingen en het massale verlies aan arbeidsplaatsen die voorzien worden in dit plan: het afschaffen van de Jobdienst en de Green Office, nieuwe besparingen in de kinderopvang en bij de schoonmaak, het invoeren van betalend parkeren etc. De goedkeuring van die plannen werd uitgesteld naar de volgende Raad van Bestuur, maar we vrezen dat de kans groot is dat ze toch zullen doorgaan.

Bovenop die reeds uitgewerkte besparingen voorziet het bestuur bovendien om 11 miljoen te besparen door “efficiëntiewinsten en procesanalyses” bij de werking van de centrale administratie, waarbij “ingrijpen in het personeelseffectief onvermijdelijk is”. In de nota wordt duidelijk gemaakt wat dit wil zeggen: niet alleen het al dan niet gedwongen heroriënteren van mensen naar andere functies, maar ook het invoeren van een aanwervingsstop, en onvrijwillige (“naakte”) ontslagen, ook bij statutairen. Daarnaast wordt ook nog eens meer dan 5,5 miljoen euro gezocht bij de faculteiten.

Zo’n besparing komt neer op het verlies van meer dan 300 arbeidsplaatsen, deels bij de faculteiten, maar voor het overgrote deel bij de centrale administratie. Dit is een sociaal bloedbad, dat bovendien een enorme impact zal hebben op de dienstverlening naar de faculteiten en de studenten. Als vakbonden kunnen wij ons in geen geval neerleggen bij het onvrijwillig ontslaan van mensen, niet van contractuelen, niet van statutairen.

Welke alternatieven zijn er?

De vakorganisaties hebben de voorbije maanden meermaals alternatieven voorgelegd: besparen op de hoge marketingkosten van de UGent, besparen op de niet-bestemde middelen die rechtstreeks onder de rector vallen (800.000€/jaar), besparen op dure vliegreizen in eerste klasse en op de premies van het management, en door verder te gaan met de statutariseringscampagne: statutarisatie van personeel bij het GUM, de kinderdagverblijven, vlinderfuncties, facultair ATP op internationaliseringsprojecten en het personeel van de associatie AUGent zou zo’n € 1,5 miljoen extra besparingen kunnen opleveren.

Daarnaast kan ook bespaard worden door een rationeler gebruik van gebouwen: heel wat lokalen staan te vaak leeg, en we kunnen ons vragen stellen bij de budgetten voor samenwerkingsverbanden met de privé die “buiten de begroting” worden gehouden: 6 projecten die een jaarlijkse steun kunnen krijgen van € 750.000/jaar, en daarboven ook elk een investeringsbedrag van € 7,5 miljoen. Besparen is keuzes maken, maar het is duidelijk dat de besparingsprioriteiten van de rector niet de onze zijn.

Wij stellen een andere aanpak voor

Daarom publiceren de drie vakorganisaties ook een open brief, waarin we de rector vragen om op een andere manier om te gaan met de besparingen die we voorstaan. In plaats van één groot besparingsplan van € 33,6 miljoen tegen 2027 vragen we om elk jaar in het sociaal overleg een grondige bespreking van de begroting te doen, en vast te stellen welke besparingen daar nodig zijn. We houden daarbij ook rekening met de jaarrekening van het jaar ervoren, die elk jaar beter is dan voorzien in de begroting. Op die manier wordt de besparingsdoelstelling verkleind, en kunnen we garanderen dat de nog nodige besparingen op een sociale manier gebeuren, zonder op de kap van het personeel terecht te komen.

Jouw hulp is nodig

We willen de rector en het bestuur er toe brengen om deze sociale weg te bewandelen, eerder dan te kiezen voor een asociaal besparingsplan. Daarom hebben we echter jullie hulp nodig. We zullen moeten actie voeren, en die acties zullen breed en massaal gedragen moeten zijn. Daarom starten we met een personeelsvergadering op donderdag 20 april 2023 van 13u tot 15u in Auditorium 2 Franz Cumont, Blandijnberg 2 te 9000 Gent. We roepen alle personeelsleden van de UGent, ongeacht hun statuut, op om daar aanwezig te zijn. Samen zullen we de besparingsplannen en onze alternatieven bespreken. We leggen ook een actieplan voor dat nodig zal zijn om die alternatieven mogelijk te maken.

We vragen personeelsleden die willen deelnemen om liefst in te schrijven via deze link, dit om het voor ons min of meer mogelijk te maken het aantal deelnemers in te schatten, en indien nodig, de locatie nog te wijzigen. Inschrijven is niet verplicht, maar wel aangeraden. Het liefst verwelkomen we je ook fysiek. Is dat echt niet mogelijk, kan je ook online deelnemen (zie inschrijflink).

Dit is een personeelsvergadering georganiseerd door de vakorganisaties. Dit wil zeggen dat je je werkplek mag verlaten om er naar toe te komen. Je leidinggevende kan dat niet weigeren, en je moet die uren achteraf ook niet inhalen.

Ook als er er niet kan bij zijn, maar wel op de hoogte gehouden wil worden van volgende acties, kan je het inschrijfformulier invullen. Na de acties tegen de besparingsplannen vorig jaar zijn de mailfaciliteiten van de vakorganisaties afgesloten, in opdracht van de rector. Wil je toch op de hoogte blijven van verdere acties, laat dan je contactgegevens na via deze link, of volg de sharepointpagina van de vakorganisaties.

Voor meer informatie, neem contact op met de vakorganisaties via volgende mailadressen:

ACOD - ACV - VSOA