Uitbetaling syndicale premie 2022

Submitted by ACOD UGent on wo, 03/22/2023 - 12:05

(Excuses voor de foutieve link in de nieuwsbrief van april 2024: 

Klik hier voor het artikel "Uitbetaling syndicale premie 2023")

(Read this article in English)

UPDATE: eind maart 2023 ontvingen wij bericht van de bevoegde instanties dat de ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren syndicale premie eindelijk ook digitaal mogen worden ingediend.
Let op: het dient te gaan om een bestand in pdf-formaat, bvb een scan of een digitaal ingevuld en digitaal ondertekend formulier. Een foto nemen met de smartphone van het formulier en dit zo doormailen is niet toegestaan, daar bij formulieren op een foto de QR codes niet kunnen gelezen worden bij de automatische verwerking.

Leden van ACOD mogen dit aanvraagformulier doormailen naar ACOD@UGent.be

--

Op woensdag 22 maart 2023 bezorgde de Universiteit Gent het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2022 aan iedereen die in de loop van 2022 voor de UGent heeft gewerkt. Zoals ieder jaar dien je als ACOD-lid dit formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen.

De meeste personeelsleden ontvingen het aanvraagformulier in bijlage bij een e-mail die op woensdag 22 maart 2023 werd verstuurd naar hun UGent-mailadres. Deze mail had als afzender "noreply.sap@ugent.be" en als onderwerp "Vakbondspremie". (Kijk zeker ook even in je spam-folder mocht je de mail niet meteen kunnen terugvinden.)

Merk op: de medewerkers van DSV niveau C en D zullen het aanvraagformulier per post opgestuurd krijgen door UGent. Hetzelfde geldt voor die UGent-personeelsleden die hun loonbrieven op eigen vraag nog op papier ontvangen, of voor ex-personeelsleden die ondertussen geen UGent-account meer hebben en voor wie UGent niet beschikt over een privé-mailadres.

Belangrijke informatie voor UGent-onderzoekers met een FWO aspirantenmandaat of een FWO postdoctoraal mandaat:

Als u aan UGent bent tewerkgesteld als onderzoeker met een aspirantenmandaat of postdoctoraal mandaat van het FWO, dan zal u geen aanvraagformulier hebben ontvangen.

Bent u lid van ACOD en bevindt u zich in deze situatie, stuur ons zo spoedig mogelijk een mail naar ACOD@UGent.be. Vermeld in deze mail dat u een FWO aspirantenmandaat of FWO postdoctoraal mandaat heeft en geen aanvraagformulier syndicale premie heeft ontvangen. Vermeld eveneens uw naam, rijksregisternummer en bankrekeningnummer. We doen daarna het nodige opdat u alsnog een premie ontvangt.

Kan ik het aanvraagformulier ook digitaal invullen en terugbezorgen?

Helaas legt de bevoegde overheid (= de kanselarij van de eerste minister) nog steeds op dat het aanvraagformulier op papier moet worden ingevuld, ondertekend en ingediend. De vraag om het aanvraagformulier digitaal te mogen laten indienen werd in het verleden reeds meerdere malen gesteld, maar werd tot nu helaas steeds categoriek geweigerd. Wij zijn dan ook verplicht om het afgedrukte en met de hand ondertekende papieren aanvraagformulier op te vragen alvorens de premie mag worden uitbetaald.

Hoe vul ik het aanvraagformulier correct in?

Het aanvraagformulier bestaat uit vier delen. Controleer in deel A ’Vak bestemd voor de afgiftedienst’ of uw persoonlijke gegevens juist zijn.

Het deel B ’Vak aan te vullen door het bovenvermeld personeelslid enkel indien er onvolledigheden en/of fouten werden vastgesteld in vak A’ moet enkel worden ingevuld als er bepaalde gegevens in deel A niet correct zijn weergegeven.

In het deel C 'Vak in te vullen door het bovenvermeld personeelslid' moet verplicht het IBAN bankrekeningnummer worden ingevuld. Daarnaast is er ook nog een vak waar u uw ACOD-lidnummer kan invullen, maar dit is niet verplicht.

Vergeet tot slot niet om deel D aan te vullen met, in de daarvoor bestemde vakken, de vermelding "gelezen en goedgekeurd", de datum en je handtekening!

Hoe kan ik het afgedrukte, ingevulde en ondertekende aanvraagformulier terugbezorgen aan mijn vakbond ACOD?

Stuur het ingevulde en ondertekende originele formulier:

  • ofwel per binnenpost op naar ACOD - Universiteit Gent, Technicum Blok 3, Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent
  • ofwel via gewone post naar ACOD Oost-Vlaanderen - Aanvraag syndicale premie, Bagattenstraat 158, 9000 Gent

Heb je het formulier per vergissing opgestuurd naar een ander adres, laat het ons dan weten via ACOD@UGent.be zodat we ervoor kunnen helpen zorgen dat het zeker terecht komt.

Bezorg ons het formulier zo snel mogelijk, maar zeker vóór 1 juli 2023! Hoe sneller het formulier in ons bezit is, hoe sneller de premie 2022 wordt uitbetaald.

Ter herinnering: voor eenzelfde refertejaar mag je slechts één aanvraagformulier indienen, ook al heb je meerdere formulieren ontvangen (bijvoorbeeld van verschillende werkgevers). De syndicale premie wordt slechts 1 maal uitbetaald.

Hoeveel bedraagt de syndicale premie?

De volle premie bedraagt 90 euro. De premie kan lager zijn voor wie pas in de loop van 2022 lid is geworden, en daardoor in dat jaar een lager totaalbedrag aan lidgelden heeft betaald.

Wat als ik het aanvraagformulier nooit ontvangen heb, of kwijtgeraakt ben?

De Directie Personeel en Organisatie kan je onder geen enkele omstandigheid een kopie bezorgen van het formulier, zelfs niet wanneer je het formulier kwijtgeraakt bent, je het nooit ontvangen hebt of het structurele vergissingen bevat.

In dit geval meld je dit zo snel mogelijk per mail naar ACOD@UGent.be of rechtstreeks aan een van onze afgevaardigden. Je dient hierbij je naam, rijksregisternummer en bankrekeningnummer door te geven. We vragen dan zo spoedig mogelijk een vervangingsformulier voor je aan bij de bevoegde diensten.

Dit vervangingsformulier, dat je op je thuisadres zal worden toegestuurd, dien je vervolgens ingevuld en ondertekend aan ons terug te bezorgen samen met een ondertekende verklaring op eer met daarin de volgende informatie en verklaringen:

  • Dat men geen origineel aanvraagformulier heeft ingediend
  • De reden waarom er geen origineel formulier beschikbaar is (bvb nooit gekregen van werkgever, per vergissing weggegooid, ...)
  • De naam van de werkgever (Universiteit Gent) en de periode van tewerkstelling voor het referentiejaar (dwz in 2022)

Merk op: door de geldende regels en procedures zullen premies op basis van een dergelijk duplicaat pas later - in het najaar van 2023 - kunnen worden uitbetaald. Kijk dus zeker eerst goed na of u het originele aanvraagformulier echt niet ontvangen heeft, of dit niet toch nog ergens kan terugvinden. De syndicale premie zal immers aanzienlijk sneller worden uitbetaald op basis van het originele aanvraagformulier.