Koopkrachtverlies voor het UGent-personeel onder het mom van de toekenning van maaltijdcheques

Submitted by ACOD UGent on do, 01/26/2023 - 15:39

Op donderdag 19 januari 2023 werd op het personeelsonderhandelingscomité (POC) van UGent onderhandeld over een sociale correctie op de hogere maaltijdprijzen die het bestuur wil doorvoeren voor de UGent-personeelsleden.

ACOD heeft een niet akkoord gegeven op het voorliggende voorstel omdat dit voorstel voor ons een aantal zware negatieven gevolgen heeft zowel voor de vele collega's die momenteel gebruik maken van de UGent-maaltijden als voor de collega's binnen de Maaltijdvoorzieningen zelf: de prijzen in de resto’s zullen voor personeel nóg meer stijgen dan de 50% die al is aangekondigd, en de compensatie in maaltijdcheques is maar een fractie van het verlies. In de praktijk betekent dit voorstel een verdere afbouw van de maaltijdvoorzieningen, met negatieve gevolgen voor de collega’s die hier tewerkgesteld zijn.

Wat was het voorstel van het universiteitsbestuur?

De oorspronkelijk voorziene prijsverhoging met 50% wordt verminderd naar 35%, maar op termijn zullen de UGent-personeelsleden de volledige maaltijdkost moeten betalen. In de praktijk betekent dit dat de meeste prijzen op dat moment minstens maal 2 (en mogelijks meer) zullen gaan!

In plaats daarvan wil UGent op dat moment het resterende budget van 1,5 miljoen euro (= de huidige maaltijdsubsidie voor personeel van 2,2 miljoen euro min de besparing van 700.000 euro) gebruiken om maaltijdcheques toe te kennen aan het UGent personeel.

Maaltijdcheques? Dat is toch goed?

Als je maaltijdcheques ontvangt dan betekent dit normaal dat je extra koopkracht krijgt. In de huidige tijden van sterk stijgende winkelprijzen is dit zeker meer dan welkom. Doordat UGent echter tegelijk de subsidie van de personeelsmaaltijden schrapt, betekent dit in de praktijk in veel gevallen net een verlies aan koopkracht.

Hoe komt dat?

Doordat het bestuur slechts 1,5 miljoen euro wil voorzien voor deze maaltijdcheques, zal het bedrag per maaltijdcheque heel klein zijn.
Als men met dat bedrag aan alle UGent-collega’s maaltijdcheques wil toekennen, dan betekent dit nog geen euro per maaltijdcheque.
En zelfs als men slechts aan een deel van het UGent-personeel maaltijdcheque zou toekennen, dan nog zal dit realistisch gesproken beperkt blijven tot hooguit 3 euro per maaltijdcheque.

Merk op: het nominale bedrag van de cheque zal in de feiten wel 1,09 euro hoger zijn dan dat bedrag dat UGent ervoor voorziet. Dat komt omdat de personeelsleden die maaltijdcheques krijgen zelf minstens 1,09 euro moeten bijdragen per cheque. Dit is een wettelijke verplichting. In de feiten zal door UGent dus 1,09 euro per toegekende maaltijdcheque worden afgetrokken van het nettoloon van dat personeelslid.

Er komt dus een verdubbeling (en wellicht meer) van de maaltijdprijzen, met slechts een schamele maaltijdcheque van 1 à 3 euro daartegenover. Om je een idee te geven: de reële kostprijs van een warme maaltijd zal minstens 10 euro bedragen (nog te verhogen met verdere prijsindexeringen). Het voorstel van het bestuur betekent dus dat tegenover vandaag de prijs met minstens 5 euro stijgt. Na aftrek van de maaltijdcheque blijft er dus nog altijd een stijging van minstens zo’n 2 tot 4 euro over. En ook voor de broodjes zal de maaltijdcheque amper volstaan om de prijsstijging te compenseren.

Het is dan ook duidelijk dat het UGent-personeel hier in de feiten aan koopkracht verliest ten opzichte van de huidige situatie, want vandaag kunnen (bijna) allen die dit wensen genieten van het voordelige aanbod in de resto’s en cafetaria’s.

Enkel voor het beperkte aantal personeelsleden  die vandaag geen gebruik kunnen maken van de UGent Maaltijdvoorzieningen (bvb op een afgelegen campus zonder eigen resto of cafetaria) zal dit wel een (veel te kleine) stap vooruit betekenen.

Besparen op de koopkracht van collega’s met lagere lonen om koopkracht bij te geven aan diegenen met de hoogste lonen?

Hoewel de maaltijdvoorzieningen worden aangeboden naar alle UGent-personeelsleden wordt algemeen aangenomen dat de resto’s en cafetaria’s vaker bezocht worden door collega’s van ATP en AAP dan door collega’s behorend tot het ZAP, en ook in verhouding meer door collega’s met lagere inkomens in vergelijking met collega’s met een hoger inkomen.

Door het voorliggende voorstel verliezen deze huidige bezoekers hun gesubsidieerde voordeel, terwijl de compensatie verdeeld wordt over alle personeelsleden, ook diegenen met een hoger inkomen en die zelf geen gebruik wensen te maken van de maaltijdvoorzieningen. Het voorstel heeft dus eigenlijk een harde koopkrachtverlaging tot gevolg voor mensen met een lager inkomen, om daarmee een kleine verhoging voor diegenen met een hoger inkomen te betalen.

De afbouw van de maaltijdvoorzieningen aan UGent

De enorme stijging van de maaltijdprijzen voor personeel, samen met de veel te lage maaltijdcheque, zullen veel personeelsleden die nu gebruik maken van deze dienstverlening wegdrijven. Het feit dat het aanbod de laatste jaren sterk is verminderd (eveneens uit besparingsoverwegingen) zal hier ook zeker toe bijdragen.

Het universiteitsbestuur claimt dat het dalende aantal gebruikers onder het personeel zal gecompenseerd worden door een stijgend aantal gebruikers onder de studenten “omdat ze dan minder lang in de rij zullen moeten wachten”. Het is weinig geloofwaardig dat dit in de praktijk zal gebeuren.

Dit dalende klantenaantal zal vervolgens een nieuwe discussie over zogenaamd noodzakelijke besparingen binnen de maaltijdvoorzieningen op gang brengen, , en eventuele deuren openen naar privatisering.

ACOD is voorstander van een échte koopkrachtverhoging van het personeel, in plaats van een verdoken koopkrachtverlies!

Wij weigeren mee te gaan in de pogingen van het  bestuur om het personeel te paaien met de belofte dat er dan toch eindelijk maaltijdcheques zouden worden toegekend. In de praktijk zal het bedrag van deze cheques he verlies door de verhoogde maaltijdprijzen niet compenseren.

Ook zal ACOD zich met klem blijven verzetten tegen de sluipende afbraak van de maaltijdvoorzieningen aan UGent!