Acod Informeert: de loopbaanonderbreking

Submitted by ACOD UGent on vr, 06/13/2003 - 14:25

Het heeft jàren geduurd vóór we enige vernieuwing kunnen melden in verband met loopbaanonderbreking. De universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap waren in 1985 de eersten die een halftijdse loopbaanonderbreking konden invoeren en dat na grondige onderhandelingen in het sectorcomité X. Sindsdien kregen wij, ondanks aandringen van overal, in het bijzonder voor de statutaire personeelsleden weinig kansen om de intussen vooral in de privé-sector geëvolueerde loopbaanonderbreking voor ons personeel van toepassing te maken.

Belastingsaangifte 2003

Submitted by ACOD UGent on di, 05/20/2003 - 14:25

Het algemeen gewestelijk secretariaat zal op volgende dagen de leden van ACOD de kans geven hun belastingsaangifte (inkomsten 2002) te laten invullen en uitrekenen.

Maandag 2 juni 2003
Maandag 16 juni 2003
Maandag 23 juni 2003
Maandag 30 juni 2003
Maandag 14 juli 2003

Telkens van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u00 in het ACOD gebouw, 4e verdieping, Bagattenstraat, Gent. Gelieve U te voorzien van alle nodige documenten!

ABVV-brochure werk en privacy

Submitted by ACOD UGent on ma, 04/14/2003 - 14:25

De vakbond heeft tot opdracht grendels in te bouwen tegen elke poging tot buitensporige controle of tegen schendingen van de privacy. Deze brochure heeft tot doel om de verschillende aspecten van privacy op de werkvloer te belichten. Ze bevat in de diverse hoofdstukken telkens een samenvatting van de reglementaire bepalingen en geeft ook de rol van de syndicale overlegorganen aan.

Syndicale premie

Submitted by ACOD UGent on do, 04/03/2003 - 14:25

De aanvraagformulieren voor syndicale premie, die deze week door de personeelsdienst zijn verstuurd, kunnen opgestuurd worden naar de ACOD, Bagattenstraat 160, 9000 Gent, of naar Peter De Keyzer, Blandijnberg 2, 9000 Gent of u kunt ze afgeven aan één van de afgevaardigden. Ze dienen binnen te zijn vóór 31/8/2003.

Uiteraard kunnen enkel gesyndiceerden een aanspraak maken op deze premie.

Werkonderbreking 14 maart

Submitted by ACOD UGent on di, 03/11/2003 - 14:25

ABVV, ACLVB en ACV roepen samen met het EVV alle aangesloten leden en alle werknemers op om op 14 maart werkonderbrekingen te organiseren in heel Europa tussen 11.55 en 12.05 in hun ondernemingen en instellingen. Hiermee willen de vakbonden een sterk vredessignaal geven en nogmaals pleiten voor een vredevolle aanpak van de Irak-crisis.

ACOD vraagt alle werknemers van de universiteit om gehoor te geven aan deze oproep en op vrijdag het werk voor 10 minuten neer te leggen.

Infosessies beroepsprocedure

Submitted by ACOD UGent on ma, 03/10/2003 - 14:25

De ACOD organiseert een tweetal infosessies voor de mensen die na het resultaat van de functieclassificatie te hebben ontvangen, overwegen in beroep te gaan. Tijdens deze sessies nemen de acod-afgevaardigden de rol in van functieclassificatiecommissarissen om de kandidaat een idee te geven van wat zoal kan verwacht worden tijdens zo’n hoorzitting. Alle personeelsleden mogen deelnemen aan deze sessies. Leden kunnen, indien ze dit wensen, ook tijdens de echte beroepsprocedure bijgestaan worden door een ACOD-afgevaardigde.

RUG verdwijnt

Submitted by ACOD UGent on vr, 02/28/2003 - 14:25

Het letterwoord ’RUG’ dat voor Universiteit Gent als afkorting gebruikt werd, wordt bij beslissing van het bestuurscollege van 20 februari 2003, afgeschaft en vervangen door [UGent] In een later stadium zal alles wat aan RUG herinnert voor UGent verdwijnen (e-mailadressen, opschriften, enz.).

Manifestatie voor meer sociale rechtvaardigheid

Submitted by ACOD UGent on do, 02/27/2003 - 14:25

Op 21 maart is er een Europese actiedag geörganiseerd door het Europees Vakverbond (EVV). We komen op straat onder andere voor meer tewerkstelling, behoud van de sociale beschermingsmaatregelen, behoud van de rechten van de werknemers, stopzetting van onzekere statuten en slechte arbeidsvoorwaarden, een sociaal en democratisch Europa en een Europa in dienst van de vrede en de sociale rechtvaardigheid, overal ter wereld.