Mars op Mariakerke

Submitted by ACOD UGent on ma, 09/25/2006 - 14:25

Op donderdag 5 oktober organiseren studenten met betaald eductief verlof (BEV) een mars op Mariakerke. De MaMa is bedoeld als protest tegen de terugschroeving van het BEV door de regering, tegen het advies van vakbonden en adviesorganen in. De regering heeft door te snoeien in het aantal uren Betaald Educatief Verlof het verkeerde (was)programma gebruikt waardoor de opleidingsmogelijkheden voor werknemers gekrompen zijn ! Het wordt hoog tijd dat regering en werkgevers opleiding en vorming niet enkel met woorden, maar ook met daden ondersteunen. Vorming is een investering, geen kost.

CAO II Hoger Onderwijs

Submitted by ACOD UGent on di, 09/19/2006 - 14:25

Verleden week werden de onderhandelingen rond de CAO II HO afgesloten. ACOD stelde dat ze de CAO bij de leden zal verdedigen. Voor het ATP van de universiteiten werd er 1% opslag beloofd. Vanaf 1/1/2006 voor niveau C en D, vanaf 1/1/2007 voor B en A. Hierbij vind je ook een Europees handvest voor het aanwerven van onderzoekers, waarover in de CAO sprake is.

Internationale actiedag tegen Toyota

Submitted by ACOD UGent on do, 08/24/2006 - 14:25

Toyota Filippijnen weigert om 136 illegaal ontslagen werknemers terug in dienst te nemen. Hiermee gaan ze in tegen uitspraken van het Filippijnse Hooggerechtshof en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De werknemers eisen dat de ontslagen werknemers terug in dienst worden genomen en dat Toyota het recht op het vormen van een vakbond en op collectief onderhandelen erkent.

Stop discriminatie van de werklozen

Submitted by ACOD UGent on do, 08/24/2006 - 14:25

Iedereen met een uitkering en een laag gezinsinkomen betaalt, ook voor zijn kinderen, minder voor gezondheidszorg, behalve de meeste werklozen! De laagste of de oudste uitkeringen werden een beetje verbeterd…, behalve voor de werklozen ! Alle Belgen genieten van de decumul (= aparte berekening belastingvermindering) ..., behalve de werklozen !

Wij willen dat werklozen niet langer uitgesloten worden!
Wij willen jobs!

Teken de petitie van het ABVV