Aan UGent geen degelijke telewerkvergoeding maar slechts een beperkte connectievergoeding van 20 euro ... en ook dat opnieuw niet voor iedereen

Submitted by ACOD UGent on ma, 12/06/2021 - 16:30

(You can find this article in English thtough tis link)

Op dinsdag 30 november 2021 werd op het Personeelsonderhandelingscomité (POC) van UGent onderhandeld over een nieuw reglement rond vergoedingen en toelagen en de terugbetaling van onkosten. Dit reglement ligt voor op de raad van bestuur van komende vrijdag 10 december 2021.

In dit reglementsvoorstel zijn enkele specifieke positieve wijzigingen opgenomen, waarop we dieper zullen ingaan in een eerstvolgend artikel.

Toch kreeg dit voorstel een drievoudig protocol van niet akkoord op de onderhandelingen. Voor ACOD was de reden voor dit niet akkoord dat het bestuur op geen enkele wijze een concrete en oprechte bereidheid heeft getoond om gesprekken op te starten over de invoering van een degelijke telewerkvergoeding aan UGent.

Er komt wel een zogenaamde connectievergoeding van 20 euro per maand. Deze vergoeding werd bekomen door de vakorgansaties in de onderhandelingen die dit jaar op Vlaams niveau werden gevoerd voor de CAO VI hoger onderwijs. Voor deze vergoeding krijgen alle universiteiten, ook de UGent, specifieke bijkomende middelen van de overheid. 

Voor de toekenning van deze connectievergoeding voorziet de UGent volledig analoge modaliteiten als deze welke reeds werden toegepast voor het bepalen van de coronapremie. Deze niet te indexeren  nettovergoeding van 20 euro zal worden toegekend:

  • aan alle personeelsleden, alsook de (post)doctoraatsbursalen, met een tewerkstellingspercentage van ten minste 20%
  • voor elke maand gedurende welke men ten minste één dag effectieve prestaties heeft geleverd of zich in een toestand bevindt die is gelijkgesteld met dienstactiviteit (bvb vakantieverlof, ziekte, ouderschapsverlof, ...)

In tegenstelling tot andere universiteiten zoals KUL of VUB voorziet de UGent zelf geen middelen om dit beperkte bedrag aan te vullen tot een degelijke telewerkvergoeding die ook alle andere bijkomende kosten dekt waar telewerkende personeelsleden mee geconfronteerd worden, kosten die UGent dankzij dat telewerk zelf wel in zekere mate kan uitsparen. Voorstellen van ACOD om de kosten voor een telewerkvergoeding ook door te rekenen aan externe financiers en zo bijkomende budgettaire middelen hiervoor beschikbaar te maken, werden niet ernstig genomen door het bestuur en op de lange baan geschoven.

Bovenop dit alles blijkt opnieuw - net als bij de coronapremie - dat een grote groep medewerkers niet in aanmerking zouden komen voor deze (beperkte) connectievergoeding van 20 euro per maand. Het gaat hier dan opnieuw om o.a. alle onderzoekers die rechtstreeks betaald worden door een externe financier, bijvoorbeeld de FWO-aspiranten en de FWO postdoctorale mandaathouders en de onderzoekers die rechtstreeks bezoldigd worden door andere vergelijkbare instanties, evenals de grote groep van internationale onderzoekers met een externe beurs bvb uit hun thuisland.

Voor ACOD is dit onaanvaardbaar. Wij konden ons dan ook niet akkoord verklaren met dit voorliggende voorstel. Niet alleen heeft het bestuur geen enkele bereidheid getoond om een oprechte discussie te voeren over een correcte vergoeding van de bijkomende kosten die telewerkende personeelsleden in de feiten grotendeels overnemen van de UGent. Het bestuur zet ook de reeds meermaals aan de kaak gestelde aanpak verder waarbij een grote groep onderzoekers aan onze universiteit worden uitgesloten van dezelfde rechten en voordelen die hun UGent-collega's in andere statuten hebben, terwijl zij net hetzelfde werk doen ten bate van de UGent.