Voorstelling: Lorenzo Eecloo

Wie?

Lorenzo werkt als hoofdmedewerker (secretaris) bij het decanaat van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Op dinsdag, woensdagvoormiddag en donderdag is hij echter aan de slag als halftijds vrijgestelde voor onze vakbond.

Taken

Als halftijds vrijgestelde staat Lorenzo onder meer in voor administratieve en logistieke ondersteuning van onze vakbondswerking aan de UGent, maar ook voor inhoudelijke ondersteuning en voorbereiding bij individuele en algemene syndicale dossiers. Verder zorgt hij voor de opvolging van de beslissingen van de vakbondsafvaardiging, en voor de voorbereiding van de acties en initiatieven die door ACOD UGent worden ondernomen.

Daarnaast is Lorenzo effectief afgevaardigde in het subcomité voor preventie en bescherming op het werk van de UGent. In dit overlegcomité tussen de vakbonden en de universitaire overheid worden maandelijks alle zaken besproken die te maken hebben met de veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu op het werk. Je kan de agenda, de voorbereidingen en de verslagen van dit subcomité terugvinden via deze link: https://www.ugent.be/nl/univgent/bestuur/comites/pbw (inloggen vereist).

Vragen, opmerkingen, klachten of problemen rond veiligheid, gezondheid, welzijn of milieu aan de UGent kan je dus aan Lorenzo bezorgen, die deze samen met de andere afgevaardigden zal aanbrengen en opvolgen binnen het subcomité.

Tot slot is Lorenzo ook plaatsvervangend afgevaardigde in het personeelsonderhandelingscomité van de UGent. In dit comité worden maandelijks onderhandelingen gevoerd over alle aangelegenheden die een impact hebben op de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van de personeelsleden van de UGent. Na afloop van de onderhandelingen rond een bepaald onderwerp, wordt hierover een protocol afgesloten. Je kan de agenda, de voorbereidingen, de verslagen en de protocollen van het personeelsonderhandelingscomité terugvinden via deze link: https://www.ugent.be/nl/univgent/bestuur/comites/poc (inloggen vereist).

Contact

Je kan Lorenzo per post, per mail of per telefoon contacteren aan de hand van de gegevens die terug te vinden zijn op deze pagina

Op maandag, woensdagnamiddag en vrijdag is hij aan het werk op het decanaat van de FBW op de campus Coupure Links 653 (lokaal A1.100). Je kan hem daar natuurlijk ook rechtstreeks aanspreken met je vragen of problemen. Op dinsdag, woensdagvoormiddag en donderdag kan je hem terugvinden in het ACOD-lokaal in het Technicum Blok 4 (eerste verdiep, lokaal 18), Sint-Pietersnieuwstraat 41. Het is ook mogelijk om per mail of telefoon een afspraak te maken om specifieke vragen of problemen eens te bespreken.