UGent trekt laagste lonen aan UGent op naar minimumloon van 14 euro per uur

Submitted by ACOD UGent on ma, 10/25/2021 - 09:44

Op donderdag 21 oktober 2021 werd op het Personeelsonderhandelingscomité (POC) onderhandeld over een voorstel om de laagste lonen aan UGent op te trekken. De inhoud van het voorstel dat werd voorgelegd aan het POC is terug te vinden in bijlage bij dit artikel.

ACOD voert reeds geruime tijd campagne voor het optrekken van de minimumlonen aan UGent tot een bedrag van minstens 14 euro per uur (lees o.a. hier, hier en hier). Het huidige onderhandelde voorstel komt hier bijna volledig aan tegemoet en zal ervoor zorgen dat in de feiten bijna niemand minder dan 14 euro per uur zal verdienen.

Concreet zal voor de ATP-leden die aan UGent tewerkgesteld zijn in functieklasse D de laagste lonen (= graad 2) in hun barema worden geschrapt. Het grootste deel van deze collega's is tewerkgesteld als toonbankbediende in onze resto's en cafetaria's, maar ook in sommige andere diensten en faculteiten zijn nog collega's tewerkgesteld in functieklasse D. Vanaf 1 januari 2022 zullen alle medewerkers die nu nog worden betaald in een salarisschaal van graad 2, worden ingeschaald in salarisschaal 3.1. Hierbij werd er via overgangsmaatregelen ook voor gezorgd dat geen van hen hierdoor een lager loon zou ontvangen dan zij in hun huidige loopbaan in graad 2 zouden krijgen, niet nu bij de omschakeling maar ook niet op een later moment in hun loopbaan in functieklassse D aan UGent.

Voor nieuwe medewerkers die worden aangeworven in functieklassse D geldt eveneens dat zij steeds minstens in salarisschaal 3.1 zullen starten. Indien zij voorgaande nuttige ervaring hebben dan zal op basis van de oude loopbaan (dwz startend in salarisschaal 2.1) worden bepaald in welke salarisschaal zij horen te worden ingeschaald. Indien dit lager zou zijn dan salarisschaal 3.1 dan zullen zij echter in salarisschaal 3.1 worden ingeschaald.

ACOD is blij met deze verwezenlijking, die er is gekomen dankzij dat inzet van de vele personeelsleden en studenten die onze campagne hebben gesteund en zich samen met ons hebben ingezet voor een degelijk en leefbaar inkomen voor alle personeelsleden aan UGent!