Kinderdagverblijven blijven in eigen beheer en de jobs in de kinderdagverblijven worden gestatutariseerd

Submitted by ACOD UGent on wo, 07/12/2023 - 08:47

De Raad van Bestuur van 7 juli 2023 is akkoord gegaan met het scenario waarin de kinderdagverblijven in eigen beheer blijven van de Universiteit Gent, waarbij ook wordt voorzien in het statutariseren van de collega’s die werken in de kinderdagverblijven van de UGent. Dit laatste leidde tot een omvangrijke discussie in de Raad, maar werd uiteindelijk toch met een ruime meerderheid goedgekeurd.

Met deze beslissing wordt een doorstart genomen met onze kinderdagverblijven. Meteen werden er ook al 10 nieuwe vacatures gepubliceerd voor nieuwe kindbegeleiders, na de wervingsstop van de voorbije jaren. Deze nieuwe aanwervingen zullen het mogelijk maken de werkdruk te verlagen, en te voorzien in een betere pedagogische begeleiding van de kinderen in het kinderdagverblijf.

Tenslotte zal er onderzocht worden hoe de kinderdagverblijven van de UGent terug kunnen keren naar hun oorspronkelijke dubbele bedoeling: niet enkel het voorzien van kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van studenten en personeel, maar ook te werken aan een integratie van wetenschappelijk onderzoek rond kinderzorg. Bij de opstart van onze crèches begin jaren ’70 waren zij internationaal toonaangevend in de kwaliteit van de zorg en pedagogische omkadering: dit is waar we hopelijk terug naar kunnen keren.

Deze beslissing is een belangrijke overwinning voor het personeel van het kinderdagverblijf, dat sinds eind 2021 in de onzekerheid zat over hun toekomst. De collega’s van het kinderdagverblijf waren de eersten die in strijd gingen tegen het eerste besparingsplan van begin 2022, en ze speelden een centrale rol in deze strijd tegen de besparingen.

Het feit dat hun eisen nu worden binnengehaald is daarom heel belangrijk: het toont aan dat strijd loont: door ons te organiseren kunnen we besparingen tegenhouden en zelfs omkeren. Dit is een belangrijke les, ook in de context van de nieuwe besparingsplannen die nu nog op tafel liggen.